Przedmiot:  Pracownia Terapii Zajęciowej.

 

Zagadnienia:

1.    Terapia zajęciowa- definicja i  cele:

- rozrywka, zapobieganie nudzie i bezczynności,
-oddziaływanie psychoterapeutyczne- wzmacnianie wiary we własne siły
-przyspieszenie procesu leczenia i rehabilitacji
-przygotowanie do pokonywania trudności w życiu codziennym
- integracja osobowości w warunkach trwałej niepełnosprawności

 

2.    Zadania terapii zajęciowej:
-usprawnianie fizyczne
- usprawnianie psychiczne
- usprawnianie społeczne, w tym preorientacja zawodowa

 

3.    Fazy terapii zajęciowej:
Faza 1. Nawiązanie kontaktu pomiędzy terapeutą i podopiecznym
Faza 2. Aktywne uczestnictwo w terapii zajęciowej
Faza 3. Planowanie własnej przyszłości przez uczestnika zajęć

 

4.    Etapy postępowania terapeutycznego:
I. Diagnoza.
II. Określenie celów terapii.
III. Dobór metod i technik terapii zajęciowej
IV. Planowanie.
V. Prowadzenie planowych zajęć.
VI. Monitorowanie.

 

5.    Narzędzia diagnostyczne stanu funkcjonalnego podopiecznych:
-diagnoza funkcjonalna- przykłady
-pedagogiczne narzędzia diagnostyczne funkcjonowania intelektualnego
-diagnoza wielospecjalistyczna.

 

6.    Indywidualny program terapii zajęciowej
-przykłady narzędzi

 

7.    Ewaluacja- metody i narzędzia oceny prowadzonych działań:
-przykłady i omówienie narzędzi oceny.

 

8.    Zasady prowadzenia zajęć terapii zajęciowej
-zasady ze strony terapeuty
- Zasady ze strony uczestnika zajęć
-Zasady dotyczące wzajemnej relacji
-Zasada współpracy wielospecjalistycznej
-Zasada ustalania celów
-Zasada systematyczności
- Zasada konsekwencji
-Zasada trwałości oddziaływania
-Zasada atrakcyjności
- Zasada uporządkowania
- Zasada dokumentowania zajęć
- Zasada włączania rodziny/ opiekunów

 

9.    Rodzaje niepełnosprawności- omówienie cech charakterystycznych funkcjonowania.

 

10.  Terapia zajęciowa dla seniorów.

 

11.  Terapia zajęciowa dla osób niewidzących i niedowidzących.

 

12.  Terapia zajęciowa dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

13.  Terapia zajęciowa dla osób niesłyszących.

 

14.  Terapia zajęciowa dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

15.   Socjoterapia:
- zabawo terapia
-terapia ruchem
-trening umiejętności społecznych
- rekreacja

 

16.  Pracownie Ergoterapii- Stolarstwa i Obróbki drewna

 

17.  Pracownie Ergoterapii- Ceramiki i Wikliniarstwa

 

18.  Pracownie Ergoterapii- Ogrodnicza

 

19.  Pracownie Ergoterapii- Dziewiarska, Tkacka i Hafciarska

 

20.  Pracownie Ergoterapii- Krawiecka i Kaletnictwa

 

21.  Pracownie  Arteterapii- Plastyczno- Malarska

 

22.  Pracownie  Arteterapii- Rzeźby, Zdobnictwa i Dekoratorstwa

 

23.  Pracownie  Arteterapii- Muzykoterapii i Choreoterapii

 

24.  Zajęcia choreoterapii i muzykoterapii-
- tańce
- ćwiczenia muzyczno- ruchowe
-improwizacje ruchowe przy muzyce (elementy teatroterapii)
- zabawy ruchowe,

25.  Pracownie  Arteterapii- Teatralna i Biblioterapii

 

26.  Zasady prowadzenia biblioterapii.

 

27.  Pracownie  Arteterapii- Sztuk Użytkowych

 

28.  Chromoterapia- wpływ kolorów na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych

 

29.  Animaloterapia:
- dogoterapia
- felinoterapia
- hipoterapia
- inne formy animaloterapii.

 

30.  Procedury zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć terapii zajęciowej.

 

31.  Ocena ryzyka zawodowego w pracy terapeuty zajęciowego.