Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.


Wszystko na temat:

30h  kursu  dziennej  opiekunki  dziecięcej  (niani)

odbywającym się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)                                                                 

Wszystko na temat 30h kursu dziennej opiekunki dziecięcej (niani) odbywającego się w formie zaocznej - czytaj więcej
 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Wspomaga rozwój psychometryczny dzieci, a także działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia dziecka. Wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci.

 

forma zajęć:
 
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line).
 

Adresaci  szkolenia  w  formie  z  wykorzystaniem  metod  i  technik  kształcenia  na   odległość (on – line):

Szkolenie w formie z wykorzystaniem metod i technik  kształcenia  na  odległość (on – line)  skierowane  jest  do  osób,  które ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej, bądź stacjonarnej.

Adresatami kursu są osoby, które pracują jako dzienne  opiekunki, bądź mają zamiar podjąć pracę w zawodzie.

 

Szkolenie w formie on-line daje takie same uprawnienia do podjęcia pracy, jak odbycie kursu w formie zaocznej. 
Kursanci, którzy ukończą kurs w formie o-line otrzymują takie samo zaświadczenie, jak kursanci, którzy ukończyli kurs w formie zaocznej.

Po ukończeniu 30h kursu dziennej opiekunki dziecięcej Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:  

       zaświadczenie      

 

Czas trwania kursu: 30h

Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły. 
Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.                          
 

minimalne  wymagania  wobec  osób uczestniczących  w  szkoleniu:
wykształcenie  średnie.                          

30h  kurs  dziennej  opiekunki  dziecięcej  (niani)
      
odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kurs  składa się z:
-  materiałów dydaktycznych do samodzielnego opanowania znajdujących się na szkolnej platformie edukacyjnej,
-  zadań do samodzielnego wykonania - napisania 2 prac zaliczeniowych z pośród podanych 12 tematów (do wyboru), 
   (prace zaliczeniowe można poprawiać).
 

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć 
30h kurs dziennej opiekunki dziecięcej (niani) odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość? 
(on - line)?.

W celu odbycia kursu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie 

     podanie
 
2.  Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej). Kserokopie mogą być przekreślone.
Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl                 pzszoptima@o2.pl

3. Dokonać wpłaty. 
Opłata za szkolenie wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: kurs opiekunki dziecięcej


4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci

otrzymują e-mailem:

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.       
 

Co należy uczynić, żeby ukończyć 30h kurs dziennej opiekunki dziecięcej (niani) odbywający się w formie 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)?
W celu ukończenia szkolenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:
 
1. Opanować materiał kształcenia znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej.

2. Po opanowaniu materiału szkoleniowego należy napisać 2 prace zaliczeniowe z pośród podanych 12 tematów (do wyboru).

 

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy