Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
Wszystko na temat:

kursów podstaw muzykoterapii dla terapeutów

odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)                           
40h 
kursu podstaw muzykoterapii dla terapeutów 

10
0h 
kursu podstaw muzykoterapii dla terapeutów
                                                                                 

Wszystko na temat kursów muzykoterapii dla terapeutów odbywających się w formie zaocznej - czytaj więcej
 

Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: kursem muzykoterapii dla terapeutów, kursem biblioterapii dla terapeutów, kursem choreoterapii, kursem chromoterapii. Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami dla terapeutów:  http://optima.szkola.pl/platformamoodle
 
 
Program kursów podstaw muzykoterapii dla terapeutów jest programem autorskim.
 
 
Podbudowa kursów: wykształcenie średnie.
 
 
cel kursów podstaw muzykoterapii dla terapeutów:
Celem kursów jest opanowanie podstaw muzykoterapii w pracy terapeuty.
 
 
Do kogo skierowane są kursy muzykoterapii dla terapeutów?                
Kursy podstaw muzykoterapii odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line), skierowane są głównie do terapeutów wykonujących w swojej pracy elementy muzykoterapii. Kursy skierowane są także do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o program kursu.

 
 
Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły. 
Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.                          
 

  
      czas trwania kursu - odpowiednio 40h, bądź 100h.
 
 

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie kursów podstaw muzykoterapii odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
Kursant biorący udział w kursach podstaw muzykoterapii odbywających się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 
Po ukończeniu 40h kursu podstaw muzykoterapii dla terapeutów Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:  

       zaświadczenie        suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 100h kursu podstaw muzykoterapii dla terapeutów Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie        suplement do zaświadczenia

 

Czym różni się 40h kurs podstaw muzykoterapii od 100h kursu podstaw muzykoterapii?

Kursy różnią się od siebie zajęciami praktycznymi.
Kursant wybierający 100h kurs podstaw muzykoterapii oprócz opanowania materiału części teoretycznej, napisania prac zaliczeniowych oraz rozwiązania testu zaliczeniowego musi odbyć 60h zajęć praktycznych.  Zajęcia praktyczne możecie Państwo odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa (śds, świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się szeroko pojętą terapią zajęciową, itd.).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na terapię

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Państwo odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową.

 

forma zajęć:
 
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
 

40h kurs podstaw muzykoterapii

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kurs składa się z:
-  materiałów dydaktycznych do samodzielnego opanowania,
-  zadań do samodzielnego wykonania (4 prac zaliczeniowych),
- testu zaliczeniowego.
  100h kurs podstaw muzykoterapii
      
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kurs składa się z:
-  materiałów dydaktycznych do samodzielnego opanowania,
-  zadań do samodzielnego wykonania (4 prac zaliczeniowych),
- testu zaliczeniowego.
- 60h zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych  jest  dzienniczek zajęć praktycznych. 

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Państwo odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na terapię

 

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć 
40h kurs podstaw muzykoterapii odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość? (on - line).

W celu odbycia 40h kursu podstaw muzykoterapii z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. wybrać formę odbycia i zaliczenia kursu: 

Przed przystąpieniem do kursu, każdy Kursant ma możliwość wybrania formy odbycia i zaliczenia kursu (czyli dostosować sposób odbycia kursu do własnych indywidualnych preferencji). 
 
Naszym Kursantom proponujemy odbycie kursu 
w następujących formach:
w formie: udziału w zajęciach on - line 
(czyli poprzez szkolną platformę edukacyjną).

bądź w formie: tradycyjnej, (korespondencyjnej), 
Osoby wybierające udział w zajęciach w formie on-line mają zapewnioną stałą opiekę nauczyciela prowadzącego oraz monitoring bieżących postępów w nauce, 
a także dostęp do czatu.
 
2.  Wypełnić podanie 
 
     podanie
 
3.  Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, policealnej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl                 pzszoptima@o2.pl

4. Dokonać wpłaty. 
Opłata za kurs wynosi 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych 00/100).
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: 40h kurs muzykoterapii


5. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, którzy wybrali udział w kursie w formie: udziału w zajęciach on - line 

otrzymują: e-mailem i listem: 

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje                 oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.
           
Kursanci, którzy wybrali udział w kursie w formie: tradycyjnej, 
otrzymują listem: 
        - materiały dydaktyczne nagrane na płycie do samodzielnego                                   opanowania oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.
 

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć 
100h kurs podstaw muzykoterapii odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość? (on - line).

W celu odbycia 100h kursu podstaw muzykoterapii z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. wybrać formę odbycia i zaliczenia kursu: 

Przed przystąpieniem do kursu, każdy Kursant ma możliwość wybrania formy odbycia i zaliczenia kursu (czyli dostosować sposób odbycia kursu do własnych indywidualnych preferencji). 

Naszym Kursantom proponujemy odbycie kursu 
w następujących formach:
w formie: udziału w zajęciach on - line 
(czyli poprzez szkolną platformę edukacyjną).
bądź w formie: tradycyjnej, (korespondencyjnej), 
Osoby wybierające udział w zajęciach w formie on-line mają zapewnioną stałą opiekę nauczyciela prowadzącego oraz monitoring bieżących postępów w nauce, 
a także dostęp do czatu.
 
2.  Wypełnić podanie 
 
     podanie
 
3.  Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, policealnej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych).
Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl                 pzszoptima@o2.pl

4. Dokonać wpłaty. 
Opłata za kurs wynosi 520,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 480,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: 100h kurs muzykoterapii


5. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, którzy wybrali udział w kursie w formie: udziału w zajęciach on - line 

otrzymują: e-mailem i listem: 

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje                 oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.
           
Kursanci, którzy wybrali udział w kursie w formie: tradycyjnej, 
otrzymują listem: 
        - materiały dydaktyczne nagrane na płycie do samodzielnego                                   opanowania oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.
 
 
Co należy uczynić, żeby ukończyć kurs podstaw muzykoterapii odbywający się w formie z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość (on - line)?
W celu odbycia kursu podstaw muzykoterapii z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:
 
1. Opanować materiał kształcenia znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej, bądź na płycie. Zobacz przykładową lekcję.

2. Po opanowaniu materiału szkoleniowego należy opracować 4 prace zaliczeniowe na następujące tematy:

    1.   Przedstaw zastosowanie muzykoterapii w "leczeniu" niepełnosprawnych intelektualnie.

          2.   Stwórz własny indeks "muzyki, która leczy" (tytuł utworu, jego charakter i jego zastosowanie terapeutyczne)

          3.   Opracuj własny scenariusz zajęć z zakresu muzykoterapii.

          4.   Nagraj na dowolnym nośniku cyfrowym i prześlij, śpiewaną przez siebie piosenkę lub przez siebie grany utwór instrumentalny. 

3. Rozwiązać test zaliczeniowy i odesłać go na adres szkoły. 

4. Kursanci, którzy zapisali się na 100h kurs podstaw muzykoterapii odbywają 60h zajęć praktycznych. 

    Po zakończeniu zajęć praktycznych Kursanci przesyłają na adres szkoły wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych. 

Kursanci, którzy wybrali odbycie kursu w formie: udziału w zajęciach on - line prace zaliczeniowe przesyłają bezpośrednio na szkolną platformę edukacyjną. Natomiast test zaliczeniowy wysyłają listem na adres szkoły.

Kursanci, którzy wybrali odbycie kursu w formie: tradycyjnej prace zaliczeniowe i test zaliczeniowy przesyłają bezpośrednio na adres szkoły.
Kursanci, którzy odbywają 100h kurs podstaw muzykoterapii niezależnie od wybranej formy, dzienniczek zajęć praktycznych przesyłają na adres szkoły.

Adres do wysyłki:
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
 

Materiał kształcenia na kursie muzykoterapii porusza następujące zagadnienia:

Rola dźwięków w życiu człowieka.

Jak powstaje dźwięk i jak go wywołać?.

Elementy dzieła muzycznego.

Funkcje muzyki.

Dźwięki leczą.

Formy "leczenia" muzyką.

cele i funkcje muzykoterapii.

Techniki muzykoterapii .

Zasady użycia materiału muzycznego w muzykoterapii.

Metody muzykoterapii.

Model mobilnej rekreacji muzycznej. 

Fazy Mobilnej Rekreacji Muzycznej.

Metoda Tomatisa. 

System Carla Orffa. 

Metoda E. Hilmann Boxil. 

Metoda Nordoff – Robbins. 

Portret muzyczny Elżbiety Galińskiej.

Muzykoterapia analityczna według modelu Mary Priestley.

Muzykoterapia behawioralna.

Wizualizacja kierowana muzyką.

Muzykoterapia Benenzona.

 

Zastosowane podczas kursu metody szkoleniowe pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ze zwróceniem uwagi na sprawne konstruowanie scenariuszy zajęć w odniesieniu do wieku uczestników, ich zdiagnozowanego problemu i zainteresowań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z możliwościami zastosowania w praktyce z pacjentem muzykoterapii i poznają specyfikę stosowania różnorodności zajęć w poszczególnych placówkach. 

 

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy