Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 
 

 

     LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE     Zapraszamy do podjęcia nauki w:

 3- letnim LICEUM ogólnokształcącym dla dorosłych na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej

 2 - letnim LICEUM ogólnokształcącym dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej

 
 
   Trwa

 Akcja

  Rekrutacja!

 
Zapisz się do liceum i odbierz 100,00 zł.
Każdy kto zapisze się do liceum do 23 lutego br. i będzie na zajęciach w dniach 23 - 24 lutego br. otrzyma 50,00 zł, które może przeznaczyć np. na przybory szkolne.
 

Naszym słuchaczom gwarantujemy całkowicie bezpłatną naukę.

Absolwentów szkół zawodowych przyjmujemy na od razu na 3 semestr liceum.


Absolwentom szkół zawodowych proponujemy bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie: opiekun medyczny!

dokumenty potrzebne do zapisania się do szkoły:     
- świadectwo ukończenia    gimnazjum, szkoły podstawowej, szkoły zawodowej,
- podanie (podanie do pobrania)
- podanie elektroniczne  
- kserokopia dowodu osobistego 


 

  Trwa

 Akcja

 Rekrutacja!

 
Zapisz się do liceum i odbierz 100,00 zł.
 


Uwaga!

Masz ostatnią szansę na podjęcie nauki 

w 3 - letnim liceum.

Od września 2019r. w związku z reformą nauka w liceum, 
będzie trwać 4 lata.

Zapraszamy do podjęcia nauki w najlepszym liceum dla dorosłych. Nauka rozpoczyna się w dniu 14 września br.

    Nauka w liceum ogólnokształcącym na podbudowie gimnazjum lub starej szkoły podstawowej trwa 3 lata i odbywa się w systemie zaocznym. 

    Nauka w liceum ogólnokształcącym na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (w związku z reformą szkolnictwa od września 2012r. absolwenci zasadniczych szkół zawodowych rozpoczynają kształcenie od razu na drugim roku - trzecim semestrze liceum ogólnokształcącego).  

Absolwentom szkół zawodowych proponujemy udział w bezpłatnym kursie kwalifikacyjnym: opiekun medyczny.

Tego jeszcze nie było!

Zdobądź bezpłatnie, w jednym czasie, 

kształcąc się w liceum atrakcyjny, poszukiwany 

na lokalnym rynku pracy i dający dużą 

satysfakcję zawodową zawód: opiekun 

medyczny. Nauka trwa tylko 1 rok!.

Więcej na temat kursu opiekuna czytaj tutaj.

Zajęcia w szkole odbywają się w piątki i w soboty.  Zajęcia w piątki trwają od godz. 16,00 do godz. 20,00. W soboty od godz. 8,00 do 14,00.

W ciągu semestru (półrocza) odbywa się 11 zjazdów.  

Naszym słuchaczom gwarantujemy:
- całkowicie bezpłatną naukę (również egzaminy semestralne i egzamin maturalny są bezpłatne)
- możliwość wyboru języka (do wyboru: język angielski, rosyjski, niemiecki)
- wysoko wykwalifikowaną kadrę
- miłą atmosferę nauki
- indywidualne podejście do każdego słuchacza, zależne od jego predyspozycji psychofizycznych
- udział w dodatkowych bezpłatnych kursach językowych
- udział w bezpłatnych dodatkowych kursach przygotowujących do egzaminu maturalnego     
Nasze licea działają nieprzerwanie od 1992r.

    Jesteśmy najstarszą niepubliczną zaoczną szkołą średnią w Polsce.  
Przez 25 lat istnienia wypracowaliśmy sobie markę oraz renomę najlepszych niepublicznych szkół dla dorosłych, o uprawnieniach szkół publicznych, czego potwierdzeniem są nasi absolwenci (w liczbie przeszło 2000), których większość podjęła dalszą naukę.
   Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną.

Z nami matura to pestka. 

  

Zapraszamy do podjęcia nauki w naszym liceum. 

 

 
Nauka w  liceum ogólnokształcącym  na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w piątki i  w soboty.
 
Nauka w liceum ogólnokształcącym na podbudowie gimnazjum lub starej szkoły podstawowej trwa 3 lata i odbywa się w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w piątki i w soboty.
 
Słuchacz, który podjął naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych po szkole zawodowej może równolegle uczestniczyć w kursach kwalifikacyjnych.
 
Naszym słuchaczom proponujemy odbycie bezpłatnego kursu kwalifikacyjnego w zawodzie: opiekun medyczny.
 
Ukończenie liceum ogólnokształcącego i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych pozwala na uzyskanie tytułu technika.
 
Słuchacz, który ukończył liceum ogólnokształcące dla dorosłych może kontynuować naukę w szkole policealnej i uzyskać tytuł technika, bądź uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i po ich zdaniu otrzymać tytuł technika.
 
Słuchacz, który ukończył naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i zdał egzamin maturalny może kontynuować naukę na studiach.
Szkoła przyjazna słuchaczowi.

  Naszymi słuchaczami są ludzie młodzi 
(osiemnasto-, dziewietnastolatkowie) 
oraz osoby w wieku średnim (czterdziesto-, pięćdziesięciolatkowie), którzy oprócz nauki 
mają na głowie pracę i rodziny. Zdajemy 
sobie sprawę, że dla większości z nich 
rozpoczęcie nauki po kilkunastu, czy kilkudziesięciu latach przerwy jest 
sytuacją bardzo stresogenną i dyskomfortową. Dlatego staramy się otaczać każdego słuchacza 
indywidualną opieką i pomocą, uwzględniając jego sytuację osobistą i predyspozycje.

 
 


 

 
zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy