Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.


                                                                                              Kursy opiekuna w żłobku   
 
 

Wybierz  kurs  on-line  (przez  internet)  dla  siebie:

 

  
      Wszystko na temat:

     kursów  opiekuna  w  żłobku:
 
        (dla chętnych 20h szkolenie on-line pierwsza pomoc gratis)

 
        
(dla chętnych 20h szkolenie on-line pierwsza pomoc gratis)
 
 
 
 
 
 
      odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
    
 
 
 
Dlaczego my?

W ramach szkolenia zapewniamy dodatkowe 20h szkolenie on-line pierwsza pomoc gratis.

Jesteśmy najtańsi. Taniej szkoleń opiekuna w żłobku nigdzie nie znajdziesz.

W razie rezygnacji z kursu w ciągu 14 dni gwarantujemy zwrot pieniędzy.

U nas płacisz za kurs, jak chcesz. Minimalna pierwsza wpłata wynosi tylko 100,00 zł.

Dołącz do setek zadowolonych Kursantek.

Z nami kursy opiekuna w żłobku: tanio, szybko, bezstresowo i przyjemnie.
 


Kształć się za darmo.

Pracujesz?

Skorzystaj ze 100% dofinansowania kursów i szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Szczegółowe informacje uzyskasz w lokalnym urzędzie pracy.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki czemu każdy pracujący Kursant może skorzystać ze 100% dofinansowania kursu podwyższającego jego kwalifikacje zawodowe.
Jesteś osobą bezrobotną?

Skorzystaj z dofinansowania z Urzędu Pracy.

Każda osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscyluje w granicach od 1000 zł do 8000 zł, dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów.

Jeśli ktoś  nie pracuje i jest zarejestrowany lub może zarejestrować się w Urzędzie Pracy, może skorzystać ze szkolenia i uzyskać potrzebne mu kwalifikacje do pracy.

O dofinansowaniu szkoleń można poczytać na stronach lokalnych urzędów pracy, bądź bezpośrednio zapytać doradcę zawodowego lub pośrednika pracy bezpośrednio w urzędzie pracy.

 

  
     
        Wszystko na temat:

     kursów  opiekuna  w  żłobku:

         odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line).

         Posiadamy zgodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie kursów opiekuna w żłobku, 

         także w formie on-line.

         patrz - zgoda ministerstwa 

         Każdy Kursant kończący u nas jeden z kursów opiekuna otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  na druku 

         Ministerstwa Edukacji Narodowej według wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
   
Czas trwania szkolenia: 280h      Cena:  890,00 zł - 960,00 zł
     Czas trwania kursu: 160h      Cena:  860,00 zł - 800,00 zł  

Czas trwania kursu: 80h      Cena:  660,00 zł - 600,00 zł

                   40h szkolenie uzupełniające  
 
 

 
 

      Czas trwania kursu: 40h      Cena:  460,00 zł - 400,00 zł


 
 
(dla chętnych 20h szkolenie on-line pierwsza pomoc gratis)   30h  kurs  dziennej  opiekunki 

dziecięcej  (niani)
  

                         Czas trwania kursu: 30h      Cena:  300,00 zł 

 
 
 
 
Dołącz do setek zadowolonych Kursantek.

Z nami kursy opiekuna w żłobku: tanio, szybko i bezstresowo.