Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
        SZKOŁA  POLICEALNA       
 
 
   W istniejącej od 2003r. Policealnej Szkole
 
dla Dorosłych Optima  aktualnie kształcimy  w następujących zawodach:
 
   -  opiekun medyczny
   -  opiekun osób starszych
 
 
 
 
 
 
 
 
Naszym  słuchaczom  zapewniamy:
 
-  całkowicie  bezpłatną  naukę 
-  wszechstronne  przygotowanie  do  egzaminu  zawodowego – nauka w  naszej  szkole  prowadzona  jest  specjalnie  pod  kątem  egzaminu  dyplomowego, nasi  słuchacze  rozwiązują  na  zajęciach  specjalne  testy  przygotowujące  ich  do  części  pisemnej  i  praktycznej  egzaminu 
(mamy najwyższą zdawalność egzaminów zawodowych wśród szkół niepublicznych
w  województwie zachodniopomorskim)
 
- pełną  siatkę  godzin  zajęć – w  odróżnieniu  od  innych  szkół  realizujemy  wszystkie  zajęcia  przewidziane  w  siatce  godzin
 
- wykwalifikowaną  kadrę – nauczyciele  praktycy,  w  tym  nauczyciele  egzaminatorzy
 
- połączenie  zajęć  wykładowych  z  praktyczną  nauką  zawodu
 
- praktyki  zawodowe (w domach pomocy społecznej, w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach pomocy, w szpitalu),
 
-wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu (zajęcia odbywają się również w szpitalu na oddziale opiekuńczo-pielęgnacyjnym, w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, w domach podopiecznego)
 
- dodatkowe kursy i warsztaty: kurs  wolontariatu, warsztaty: jak radzić sobie ze stresem, warsztaty: autoprezentacja i kreatywność, kursy językowe
 

 
   Współpraca z niemieckimi domami pomocy społecznej. Miło nam poinformować Państwa, że jesteśmy blisko podpisania umowy z dwoma niemieckimi domami pomocy społecznej. Dzięki czemu najlepszym naszym absolwentom, w zawodzie: opiekun w domu pomocy społecznej, będziemy w stanie, zagwarantować legalną pracę w niemieckim domach pomocy społecznej.
 

egzamin zawodowy - nasze osiągnięcia:
 
- w 2007r. - 100% naszych absolwentów w zawodzie: technik bezpieczeństwa i higieny pracy zdało egzamin (najlepszy wynik
w województwie zachodniopomorskim).
- w 2008r. - w zawodzie: opiekun w domu pomocy społecznej nasi absolwenci uzyskali najlepszy wskaźnik zdawalności (ilość osób zdających do osiągniętych wyników) w całym okręgu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (tj. byli najlepsi na trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie)
- w 2009r. - w zawodzie: opiekun w domu pomocy społecznej nasi absolwenci uzyskali najlepszy wynik w województwie zachodniopomorskim
- styczeń 2010r. - w zawodach: opiekunka środowiskowa oraz asystent osoby niepełnosprawnej nasi absolwenci uzyskali najlepszy wskaźnik zdawalności (ilość osób zdających do osiągniętych wyników) w województwie zachodniopomorskim.
- czerwiec 2010r. - w zawodach: technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz asystent osoby niepełnosprawnej nasi absolwenci uzyskali najlepszy wskaźnik zdawalności (ilość osób zdających do osiągniętych wyników) w województwie zachodniopomorskim. Spośród 29 absolwentów w zawodzie: technik bhp - 26 zdało egzamin. Na 26 absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej - 23 otrzymało dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
- czerwiec 2011r. - 100% zdawalności w zawodzie: opiekun w domu pomocy społecznej.  21 absolwentów zdało egzamin. Jest to najlepszy wynik w całym okręgu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.
- styczeń 2012r. - 90% zdawalności w zawodzie: technik bezpieczeństwa i higieny pracy - jest to najlepszy wynik uzyskany w województwie zachodniopomorskim.
- czerwiec 2012r. 80%  zdawalności w zawodzie: opiekun w domu pomocy społecznej.
- czerwiec 2014r. 85%  zdawalności w zawodzie: opiekun w domu pomocy społecznej.
- czerwiec 2016r. 90%  zdawalności w zawodzie: opiekun w domu pomocy społecznej.
- luty 2017r. 100%  zdawalności w zawodzie: opiekun medyczny.
- czerwiec 2017r. 100%  zdawalności w zawodzie: opiekun medyczny.

Zajęcia w szkole odbywają  się  w  systemie zaocznym -
w piątki i soboty (w piątki: od godziny 16,00 do  20,00., w soboty: od godziny  8,00  do  14,00).  
W  każdym semestrze odbywa się 11 takich  dwudniowych zjazdów.
 
Po ukończeniu nauki  słuchacz  otrzyma  świadectwo  ukończenia Policealnej Szkoły dla Dorosłych Optima 
w  zawodzie. 
Słuchacze, którzy przystąpią  do  egzaminu  dyplomowego (mamy najwyższą  zdawalność  z  pośród  szkół  niepublicznych i nie tylko)   otrzymają (oprócz  świadectwa  ukończenia  szkoły  policealnej):  dyplom  oraz  dwa  certyfikaty  europassu:  (po  polsku  i  po  angielsku)  uprawniające  ich  do  wykonywania zawodu  we  wszystkich  krajach  wchodzących w  skład  Unii  Europejskiej.

 

 
     
 
  Tego jeszcze nie było!

Kształć się bezpłatnie,

w jednym czasie,

  w dwu, bądź trzech 

 zawodach

jednocześnie poszukiwanych na lokalnym rynku 

pracy oraz za granicą

i  dających dużą satysfakcję  zawodową.

    zostań jednocześnie:

    - opiekunem medycznym – nauka trwa 1 rok                                                         

    - opiekunem w domu pomocy społecznej – nauka trwa lat

        - instruktorem terapii zajęciowej – kurs trwa 3 miesiące

czytaj więcej 
3 -
W  naszej  szkole  policealnej  specjalizujemy  się  w  kształceniu  
w  zawodach  społecznych.
 
W szkole policealnej  specjalizujemy  się  w  kształceniu  na  kierunkach  społecznych 
 oraz w zawodzie: technik bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Spośród 500 naszych absolwentów kierunków społecznych, tj. pracownik społeczny  
(w tym zawodzie kształciliśmy przez 4 lata) opiekun w domu pomocy społecznej,  
asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka  środowiskowa, opiekun medyczny 
ponad 350 pracuje
szeroko pojętej w sferze usług pomocy społecznej.

 

Po ukończeniu kształcenia większość naszych absolwentów przystępuje,  powodzeniem 

do zewnętrznych egzaminów zawodowych.  Zdawalność  egzaminów  dyplomowych  wynosi:  

(w  zależności  od  kierunku  i  rocznika)  od  74%  do  100%.  Jest to najwyższy wskaźnik 

zdawalności, spośród szkół niepublicznych, na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

 

Szkoła posiada odpowiednią kadrę oraz bazę (własne pracownie) do kształcenia w/w kierunkach.

 
 
 
 
 

 

Trwa

Akcja Rekrutacja!

przyprowadź do szkoły kolegę, koleżankę i odbierz bon o wartości   50,00 zł.

 
 
 

   Nauka na wszystkich kierunkach kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe, słuchacze otrzymują tytuł technika w danym zawodzie. Egzaminy przeprowadzane są w naszej Szkole. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

   Z oferty edukacyjnej szkoły policealnej skorzystało już przeszło 700 słuchaczy. Dzięki czemu uzupełnili oni swoje wykształcenie, zdobyli kwalifikacje zawodowe i tym samym łatwiej przystosowali się do potrzeb rynku pracy regionu.

   Szkoła posiada ugruntowaną pozycję na regionalnym rynku edukacyjnym. Dysponuje dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi oraz pracownią do prowadzenia zajęć praktycznych na kierunkach społecznych.

   Grono pedagogiczne tworzą doświadczeni nauczyciele oraz nauczyciele praktycy, którzy przekazują słuchaczom aktualne informacje z rynku pracy oraz zwracają uwagę na zagadnienia wykorzystania wiedzy teoretycznej na konkretnym stanowisku pracy.

   Słuchacze szkoły odbywają praktyki zawodowe w instytucjach pomocy społecznej  (domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, w szpitalu na oddziale opiekuńczo-pielęgnacyjnym) i bardzo często, po zakończeniu kształcenia, otrzymują w tych instytucjach zatrudnienie.

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy