Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

 
 
 
szkoły,  kursy,  szkolenia
 
  Rok założenia 1992r.
 
  Jesteśmy  z  Wami  już  20 lat
 
 
Aktualnie         proponujemy podjęcie   następujących form kształcenia:
 
 
szkoła policealna  (bezpłatna nauka)
 
kursy, szkolenia, warsztaty:
 
 
szkolenia bhp, p.poż., pierwsza pomoc
 
kursy i szkolenia dla nauczycieli
 
kursy, warsztaty i szkolenia organizowane na zamówienia firm instytucji
 
 
 
 

   Prywatny  Zespół  Szkół  Zaocznych  Optima  w  Koszalinie  powstał i działa na bazie, najstarszego w Polsce, niepublicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (rok założenia: 1992r.) to  pierwsza  w Polsce  szkoła  niepubliczna,  powstała  z  myślą  o wspieraniu dorosłych w dążeniu do zdobywania wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.  

   Jesteśmy  najdłużej działającą tego typu placówką. Przez 20 lat istnienia szkołę opuścilo ponad 2000 absolwentów. 

   Szkoła z roku na rok poszerza ofertę edukacyjną na wysokim poziomie kształcenia, dzięki czemu pozwala nie tylko uzupełnić wykształcenie, ale też zdobyć nowy zawód, niejednokrotnie pozwalający na przystosowanie się do nowych warunków życia i pracy.

   Prywatny  Zespół  Szkół  Zaocznych  Optima  powstał  i  działa  na bazie  najstarszych:  rok założenia (1992r.  i  1995r.)  szkół zaocznych  w  Koszalinie.  W skład zespołu wchodzą cztery szkoły:

 

   - Prywatne  Uzupełniające  Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych  Optima – rok założenia  1992r.  (najstarsze  niepubliczne  uzupełniające  liceum  ogólnokształcące  w  Polsce)

 

   - Prywatne  Liceum  Ogólnokształcące dla Dorosłych Optima – rok założenia 1995r., 

 

   - Policealna  Szkoła  dla  Dorosłych  Optima - rok założenia 2003r.r.,

 

   - Technikum Samochodowe Uzupełniające dla Dorosłych Optima - rok  założenia  2004r.

 

  oraz placówka kursowa:

  Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima  w  Koszalinie.

 

   Przez 20 lat istnienia wypracowaliśmy, na lokalnym rynku edukacyjnym, renomę oraz markę najlepszych niepublicznych szkół w mieście ( o uprawnieniach szkół  publicznych).  Potwierdzeniem są nasi absolwenci,
z których większość podjęła dalszą naukę. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Posiadamy opracowane przez nas autorskie programy nauczania kursów i szkoleń, a także odpowiedni  potencjał i personel do organizowania i prowadzenia wszelkich  form  aktywności  oświatowej.

 

   Wszystkie szkoły wchodzące w skład zespołu posiadają uprawnienia  szkół  publicznych  (uprawnienia Kuratora Oświaty w Szczecinie).  Placówka kursowa posiada:  uprawnienia  Kuratora Oświaty w Szczecinie, wpis w ewidencji Prezydenta Miasta Koszalina  oraz  wpis  w  rejestrze  instytucji  szkoleniowych Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy w Szczecinie. 

 

   W istniejącej od 2003r. Policealnej Szkole dla Dorosłych Optima  kształcimy w zawodach:
    
     -  opiekun  w  domu  pomocy  społecznej

   technik  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy

   asystent  osoby  niepełnosprawnej

   opiekunka  środowiskowa

   technik  administracji

   technik  rachunkowości

   technik  mechanik

    -  technik  spedytor

 

    W  szkole  policealnej  specjalizujemy  się  w  kształceniu  na  kierunkach  społecznych.  Spośród  400  absolwentów  kierunków  społecznych,  tj.  pracownik  społeczny  (w  tym  zawodzie  kształciliśmy  przez  5  lat)  opiekun  w  domu  pomocy  społecznej,  asystent  osoby  niepełnosprawnej,  opiekunka  środowiskowa  ponad  280  pracuje  w  sferze  szeroko  pojętej  pomocy  społecznej.

   Po ukończeniu kształcenia większość naszych absolwentów przystępuje,  z powodzeniem do zewnętrznych egzaminów zawodowych.  Zdawalność  egzaminów  dyplomowych  wynosi:  (w  zależności  od  kierunku  i  rocznika)  od 84%  do  100%.

   Szkoła posiada odpowiednią kadrę oraz bazę do kształcenia w/w kierunkach.

 
zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy