Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 
 

    

          kursy  OPIEKUNA  OSÓB  STARSZYCH

           odbywają się w następujących formach: 

             z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli on - line 
 
            oraz w formie zaocznej - wszystko na temat kursów odbywających się w formie zaocznej
 
          Każda osoba odbywająca kurs opiekuna w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
             
             na odległość (on - line) może wybrać (zgodnie z własnymi preferencjami i wymaganiami):

                  - rodzaj kursu 
                     (oferujemy 18 rodzajów kursów odbywających się w sposób on - line)
                       
                  - sposób odbycia i zaliczenia kursu
                 
              Kursy 
w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 można odbyć i zaliczyć poprzez:

            odbycie zajęć praktycznych         bądź poprzez        rozwiązanie testu zaliczeniowego

             i napisanie jednej pracy zaliczeniowej                                                                  
i napisanie jednej pracy zaliczeniowej

             Tak więc każdy Kursant może 
dostosować rodzaj kursu, sposób jego odbycia i zaliczenia dostosowany do własnych indywidualnych preferencji.
 
         podbudowa kursu (wymagania): wykształcenie minimum podstawowe
 
  
      Nabór na kursy trwa cały czas (rekrutacja ciągła)
      Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kurantowi, terminie.
 
 

 
                                 
 
 
 
 
 
zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy