Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
    

##formIDa3113aa4be22d9ff585e092c83aaaf24end##
Pick a date
>>>>>>>podanie<<<<<<<
>>>>>>>Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na 205h kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.<<<<<<
W formie odbycia zajęć on - line
>>>>>>>Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima<<<<<<<