Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.


  
       Wszystko na temat:

      
70h kursu elementy arteterapii                                          
                                                                 
     odbywającego się w formie zaocznej                              
       (w formie zaocznej odbywa się tylko 70h kurs elementy arteterapii)
 
 

  
      forma zajęć:
     
     Kurs odbywa się w systemie zaocznym.
     Podczas kursu realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne. 
     Zajęcia odbywają się w piątki i w soboty. W piątki w godzinach 16,00 - 20,00, w soboty w godz. 8,00 - 14,00.
     Kurs trwa 5 dwudniowych zjazdów.
     Zajęcia odbywają się w budynku ZS Nr 10 w  Koszalinie (dawna samochodówka), ul. Gnieźnieńska 8.
      W zakładce "kontakt" znajduje się mapka dojazdu.
 
        Przy szkole znajduje się schronisko młodzieżowe, w którym można wynająć sobie pokój.
       Na życzenie kursantów rezerwujemy miejsca noclegowe. 
 
 
 
  
      Po ukończeniu 70h kursu elementy arteterapii kursant otrzymuje następujące zaświadczenie wydane
      na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie rozporządzeniem.

                         zaświadczenie - strona 1                            zaświadczenie - strona 2
 
 
 
  
      Kurs jest odpłatny.
      Płatność za kurs wynosi: 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100) 
      W opłacie uwzględnione są koszty materiałów.
      Odpłatność za kurs można wnosić ratalnie. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100,00 zł
      Wpłat należy dokonywać na konto:
      Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
      ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin
      nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   
      tytułem: kurs arteterapii
 

 
  
        Warunki zaliczenia kursu:
         Warunkiem zaliczenia kursu jest: minimum 70% obecności na zajęciach oraz wykonanie pracy zaliczeniowej na zajęciach.
 

 
  
        Co należy zrobić, żeby zapisać się na 70h kursu elementy arteterapii odbywający się w formie zaocznej?.

        W celu zapisania się na kurs arteterapii odbywający się w formie zaocznej należy:

        1. Wypełnić podanie - podanie

        2. Dołączyć kserokopie dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL)

        3. Ksero dowodu podpisać za zgodność z oryginałem i podpisać się.

        4. Komplet dokumentów należy przesłać, na adres:

             Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

             ul. Zwycięstwa 147

             75-950 Koszalin

             bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:

             szkolaoptima@o2.pl     pzszoptima@o2.pl

          bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

 
  
    Terminy rozpoczęcia kursu:
    Kurs rozpoczyna się cyklicznie co dwa miesiące.
 


zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy