Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

 

  
       Wszystko na temat:

      
56h kursu podstaw terapii sensorycznej                                     
                                                                 
     odbywającego się w formie zaocznej                              
 
 

  
       forma zajęć:
     
        Kurs odbywa się w systemie zaocznym.
        Podczas kursu realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne. 
        Zajęcia odbywają się w piątki i w soboty. W piątki w godzinach 16,00 - 20,00, 
        w soboty w godz. 8,00 - 14,00.
        Kurs trwa 4 dwudniowe zjazdy.
        Zajęcia odbywają się w budynku ZS Nr 10 w  Koszalinie (dawna samochodówka), ul. Gnieźnieńska 8.
       W zakładce "kontakt" znajduje się mapka dojazdu.
 
         Przy szkole znajduje się schronisko młodzieżowe, którym można wynająć sobie pokój.
           Na życzenie kursantów rezerwujemy miejsca noclegowe. 
 
 
 
  
       Po ukończeniu 56h kursu terapii sensorycznej kursant  otrzymuje następujące zaświadczenie wydane
         na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie rozporządzeniem.

                         zaświadczenie - strona 1                            zaświadczenie - strona 2
 
 
 
  
      Kurs jest odpłatny.
      Płatność za kurs wynosi: 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100) 
      W opłacie uwzględnione są koszty materiałów.
      Odpłatność za kurs można wnosić ratalnie. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100,00 zł
      Wpłat należy dokonywać na konto:
      Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
      ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin
      nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   
      tytułem: kurs terapii sensorycznej
 

 
  
        Warunki zaliczenia kursu:
        Warunkiem zaliczenia kursu jest: minimum 70% obecności na zajęciach oraz wykonanie pracy zaliczeniowej na zajęciach.                                                                   
 

 
  
        Co należy zrobić, żeby zapisać się na 56h kurs terapii sensorycznej odbywający się w formie zaocznej?.

        W celu zapisania się na 56h kurs terapii sensorycznej odbywający się w formie zaocznej należy:

        1. Wypełnić podanie - podanie

        2. Dołączyć kserokopie dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL)

        3. Ksero dowodu podpisać za zgodność z oryginałem i podpisać się.

        4. Komplet dokumentów należy przesłać, na adres:

             Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

             ul. Zwycięstwa 147

             75-950 Koszalin

             bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:

             szkolaoptima@o2.pl     pzszoptima@o2.pl

             bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

 
  
          Najbliższy termin rozpoczęcia kursu:
          Nabór na kurs trwa cały czas.
          Kurs rozpoczyna się co 2 miesiące.
 


zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy