Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

 
 
 
 
 
 
charakterystyka
zawodu:
 
 
 
adresaci:

opiekun  medyczny - roczny kurs kwalifikacyjny  programem  bonus

 
 
Zawód Opiekun Medyczny jest niezbędny do zabezpieczenia realizacji świadczeń opiekuńczo-higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi. 

 
pracownicy  służby  zdrowia
 
forma zajęć:
 
 
Kurs kwalifikacyjny

liczba godzin:

198h 
 

cel:

 • rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osób chorych i niesamodzielnych,niepełnosprawności i rodzaju sprzężeń.
 • aktywizować osoby chore i niesamodzielne do zwiększania samodzielności życiowej oraz podtrzymywania aktywności społecznej,
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,
 • współdziałać z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierać personel medyczny w opiece nad pacjentem,
 • udzielać wsparcia emocjonalnego chorym i ich rodzinom,
 • popularyzować zachowania prozdrowotne.
treści:
 
 
 
 
 
 
 
 
perspektywy
zatrudnienia:
 • anatomia, fizjologia i patologia
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • zdrowie publiczne
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • pracownia zabiegów higienicznych
 • podstawy prawa i ekonomiki
 • zajęcia praktyczne

 

 • zakłady opiekuńczo - lecznicze,
 • szpitale- odziały szpitalne,
 • ośrodki, domy pomocy społecznej,
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • środowiskowe domy pomocy, hospicja,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

     

Termin:

 

 
Miejsce:
 
Zespół  Szkół  Nr  10  w  Koszalinie,  ul.  Gnieźnieńska  6
 

 
 Opłaty:                koszt  kursu:  960,00 zł  (może  być  płatny  w  3  ratach)
 
 
 
po  ukończeniu  kursu  kursant  otrzymuje  zaświadczenie  o  ukończeniu  kursu  kwalifikacyjnego  wydane  na  druku  MEN.
 
 
 
 
 
charakterystyka
zawodu:
adresaci:

opiekun medyczny - roczny kurs kwalifikacyjny programem bonus

Zawód Opiekun Medyczny jest niezbędny do zabezpieczenia realizacji świadczeń opiekuńczo-higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi.

pracownicy służby zdrowia
forma zajęć:
Kurs kwalifikacyjny

liczba godzin:

198h

cel:

 • rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osób chorych i niesamodzielnych,niepełnosprawności i rodzaju sprzężeń.
 • aktywizować osoby chore i niesamodzielne do zwiększania samodzielności życiowej oraz podtrzymywania aktywności społecznej,
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,
 • współdziałać z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierać personel medyczny w opiece nad pacjentem,
 • udzielać wsparcia emocjonalnego chorym i ich rodzinom,
 • popularyzować zachowania prozdrowotne.
treści:
perspektywy
zatrudnienia:
 • anatomia, fizjologia i patologia
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • zdrowie publiczne
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • pracownia zabiegów higienicznych
 • podstawy prawa i ekonomiki
 • zajęcia praktyczne

 • zakłady opiekuńczo - lecznicze,
 • szpitale- odziały szpitalne,
 • ośrodki, domy pomocy społecznej,
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • środowiskowe domy pomocy, hospicja,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Termin:

Miejsce:
Zespół Szkół Nr 10 w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 6
Opłaty: koszt kursu: 960,00 zł (może być płatny w 3 ratach)
po ukończeniu kursu kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego wydane na druku MEN.