Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 
Opiekunka  środowiskowa - bezpłatne  kształcenie! 

 


 
nauka  trwa  2  semestry,  tj.  1  rok
 
Zajęcia  odbywają  się  w  systemie  zaocznym.
 
  W  systemie  zaocznym  nauka  jest  bezpłatna.  Zajęcia  odbywają  się  w piątki i w soboty (w  piątki:  od  godziny  16,00 do  20,00., w soboty:  od  godziny  8,00  do  15,00).  W  każdym  semestrze  odbywa  się  13 takich dwudniowych zjazdów.
 

 


 

 
 
Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.
 

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku opiekunka środowiskowa posiadają:

pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:
 • domach i ośrodkach pomocy społecznej;
 • instytucjach opiekuńczych.
Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.
 
 
Opiekunka  środowiskowa  posiada  wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych  poprzez:
 • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie);
 • pielęgnowanie oraz dbania o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem);
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego;
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań;
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej;
 • doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego;
 • kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego;
 • inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.


Biorąc pod uwagę rolę zawodową opiekunki środowiskowej, jaka jest jest udzielanie wsparcia osobom potrzebującym pomocy w ich naturalnym środowisku - dbamy  o wzmacnianie u naszych słuchaczy nastepujących cech i postaw:

 • empatia i wrażliwość w kontaktach interpersonalnych, kultura osobista;
 • dojrzałość emocjonalna i społeczna;
 • gotowość niesienia pomocy, życzliwość i wyrozumiałość dla innych ludzi;
 • tolerancja dla odmienności;
 • cierpliwość, dokładność i konsekwencja w działaniu;
 • obowiązkowość;
 • samokrytycyzm, krytycyzm oraz obiektywizm w ocenianiu.

 
Działania opiekunki środowiskowej zmierzają do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, nie radzących sobie, a także ich rodzin. Program specjalności zakłada kształtowanie umiejętności praktycznych podbudowanych osiągnięciami nauk społecznych takich, jak psychologia, pedagogika i socjologia.
 
 
 
 
Nasi absolwenci kierunku  opiekunka środowiskowa posiadają kwalifikacje w zakresie:

 
 

 
 
 
 
zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy