Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

SZKOLNY  PLAN  NAUCZANIA

 

POLICEALNA  SZKOŁA  DLA  DOROSŁYCH  Optima

 

 

 

rok  szkolny  2009/10

 

 

ZAWÓD:  opiekun  w  domu  pomocy  społecznej – semestr  I

 

numer  programu:  346[04]/SP/MEN/2007.05.14

 

 

Okres  nauczania – 2  lata  w  systemie  zaocznym

 

 

podbudowa programowa:  szkoła  dająca  wykształcenie  średnie

 

 

 

Lp.

 

przedmiot

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

 

Razem 

 

 

 

 

Liczba  godzin  w  semestrze

1.

Elementy  psychologii  i  socjologii

-

-

30

40

70

2.

Pedagogika   specjalna 

-

41

-

-

41

3.

Wybrane  elementy  prawa  i  ekonomiki

41

-

-

-

41

4.

Polityka  społeczna

27

-

-

-

27

5.

Wybrane  zagadnienia  z  metodyki  pracy  socjalnej

-

-

30

25

55

6.

Promocja zdrowia

-

27

-

-

27

7.

Opieka  w  stanach  zagrożenia  zdrowia

-

30

25

-

55

8.

Pracownia  zabiegów  pielęgnacyjnych

27

-

-

-

27

9.

Wybrane  zagadnienia  z  rehabilitacji

41

-

-

-

41

10.

Organizacja  czasu  wolnego  i  aktywizacja

41

-

-

-

41

11.

Elementy  arteterapii

-

-

30

38

68

12.

Zajęcia  praktyczne

-

71

60

60

191

 

Razem:

177

169

175

161

682

13.

Podstawy  przedsiębiorczości*

 

18*

 

 

18

Praktyka  zawodowa:  po  4  tygodnie  w  semestrze  II i III  (po  7  godzin)  łącznie  8  tygodni

 

Razem:

177

187

175

161

682+18*

 

*Zajęcia edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości powinny być prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć

 

 

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy