Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
##formID8defa919672ffa2d3cd312efbdf033adend##
Pick a date
podanie
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na:
40h szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna
odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line):
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima.