Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
Podanie na kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią
Pick a date
podanie
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na następujący kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line):
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima.
 

Wspierane przez Hosting o12.pl