Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
Podanie na kurs instruktora kulturalno-oświatowego
 
##formIDdb83ad6840f825784467a0d06871b953end##
Pick a date
podanie
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na następujący kurs instruktora kulturalno-oświatowego odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line):
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima.