Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

##formIDc81270cccf1e2b998eb50aa0f4267d62end##
Podanie na kurs socjoterapii
Pick a date
podanie
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na następujący kurs socjoterapii odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line):
<br>Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima.