Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 

Technik  administracji

 


  nauka  trwa  dwa  lata,  tj,  4  semestry

 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLNY  PLAN  NAUCZANIA

 
 

POLICEALNA  SZKOŁA  DLA  DOROSŁYCH  Optima
 
 

rok  szkolny  2008/09
 
 

ZAWÓD:  technik  administracji – semestr  I

 

numer  programu:  343(01)/SP/MEN 01.12.1999
 
 

Okres  nauczania – 2  lata  w  systemie  zaocznym
 

podbudowa programowa:  szkoła  średnia,  (tj. liceum  ogólnokształcące,  liceum  techniczne,  technikum,   

                                                                                                           technikum  uzupełniające,  liceum  zawodowe)
 

Lp.

Zajęcia  edukacyjne

Semestr

Razem  godzin  tygodniowo

w  cyklu 2-letnim nauczania w formie zaocznej

I

II

III

IV

1.

Podstawy wiedzy  o  państwie

i  prawie

14

14

28

2.

Prawo  cywilne

16

14

13

43

3.

Prawo  administracyjne

14

14

14

42

4.

Postępowanie  administracyjne

16

18

34

5.

Prawo  finansów  publicznych

22

22

6.

Prawo  gospodarcze

24

24

7.

Prawo  pracy  i  ubezpieczeń  społecznych

19

10

29

8.

Gospodarka  i  gospodarowanie

18

18

20

17

73

9.

Zarys  statystyki

24

24

10.

Rachunkowość  i  analiza  ekonomiczna

18

18

18

24

78

11.

Socjologia  i  psychologia  społeczna

16

16

18

50

12.

Technika  biurowa

26

22

22

34

104

13.

Organizacja  pracy  biurowej

14

14

14

42

14.

Język  angielski

26

26

26

29

107

Praktyka  zawodowa

Praktyka  zawodowa  4  tygodnie  w  semestrze  II  i  IV

Razem  godzin  przedmiotów  zawodowych  obowiązkowych

162

180

180

178

700