Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
technik bhp koszalin technik bezpieczenstwa i higieny pracy koszalin technik bezpieczenstwa koszalin koszalin technik bhp
 

Technik  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy - bezpłatne  kształcenie! 

 


  nauka  trwa  3  semestry,  tj.  1,5  roku

 
 Zajęcia  odbywają  się  w  systemie  zaocznym.
 
  W  systemie  zaocznym  nauka  jest  bezpłatna.  Zajęcia  odbywają  się  w piątki i w soboty (w  piątki:  od  godziny  16,00 do  20,00.,  w  soboty:  od  godziny  8,00  do  15,00).  W  każdym  semestrze  odbywa  się  13  takich  dwudniowych  zjazdów.

 
 
 
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się min.:
  • przygotowaniem i prezentacją analiz dotyczących warunków bhp w zakładzie pracy;
  • opracowaniem propozycjei usunięcia występujących zagrożeń;
  • określaniem przyczyny wypadków w pracy i wnioskowaniem o ich usunięcie;
  •  prowadzeniem rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
  • wstrzymywaniem pracy maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników;
  • odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona;
  • prowadzeniem szkolenia wstępnego nowo przyjętych pracowników.
 Technik bhp przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.
 
 
Praca:
 
 Zgodnie z wprowadzonym w 1991 roku zapisem do Kodeksu pracy, wszystkie zakłady pracy zatrudniające powyżej 10 pracowników są zobowiązane do tworzenia służby BHP.
Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych.

W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą. W każdej firmie specjalista ds. bhp odpowiada również za specjalne szkolenia i nadzór nad bezpieczeństwem miejsca pracy. To niewątpliwie bardzo odpowiedzialna i znacząca dla firmy praca.Kształcimy techników bhp zgodnie z koncepcją kształcenia szerokoprofilowego - nasi absolwenci posiadają kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w różnych rodzajach działalnosci gospodarczej.
Przyjmując, że technik bhp w ramach swojej pracy zetknie się z problematyką budowlaną, procesami elektromaszynowymi i chemicznymi, kładziemy nacisk na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z tymi dziedzinami. W podstawie programowej uwzględniamy również zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska.

 
 

 
 
 
 
Nasi absolwenci kierunku technik  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy posiadają kwalifikacje w zakresie:
zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy