Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 

Technik  mechanik

 


  nauka  trwa  dwa  lata,  tj,  4  semestry

 
 
 
 
 
Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń  oraz  pojazdów  samochodowych
 
. Technik mechanik uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń  oraz  w  pojazdach; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach  oraz  w  pojazdach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej.

Praca: technik mechanik: firmy zajmujące się produkcją urządzeń technicznych, zakłady usługowo-naprawcze, salony  i  warsztaty  samochodowe.
 
 

 

 
 
zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy