Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 
 
        wszystko na temat:

    kursu  instruktora  terapii  zajęciowej

 
      odbywającego się w  formie: stacjonarnej

 

72h kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się w formie stacjonarnej

- kurs początkowy


  Kurs przeznaczony jest dla osób chcących rozpocząć pracę w zawodzie instruktora terapii zajęciowej.

  Kurs rozpocznie się dnia 4 listopada 2017r.

  i potrwa do dnia 9 listopada 2017r.

  Kurs trwa 6 dni. Kurs trwa od poniedziałku do soboty.

  W ciągu 6 dni realizowane są 72h zajęć lekcyjnych.

  Kurs składa się z 35h zajęć praktycznych odbywanych w warsztatach terapii zajęciowej oraz 37h zajęć teoretycznych.

  Dziennie odbywa się 14h zajęć lekcyjnych

  7h dziennie zajęć praktycznych w warsztatach terapii zajęciowej. Zajęcia praktyczne odbywają się w godz. 8,00 – 14,00. Łącznie od poniedziałku do piątku odbywa się 35h zajęć praktycznych.

  7h zajęć teoretycznych dziennie. 

  Zajęcia teoretyczne odbywają się w godz. 15,00 – 20,20. 

  W budynku ZS Nr 10 w Koszalinie. W sobotę odbywa się 10h zajęć teoretycznych.

lp.

nazwa zajęć edukacyjnych

wymiar godzin zajęć edukacyjnych

1.

psychologia

6

2.

terapia zajęciowa

13

3.

pracownia terapii zajęciowej

13

4.

zajęcia praktyczne

35

5.

metodyka i dydaktyka pracy z podopiecznym

5

razem:

72

  Co należy zrobić, żeby zapisać się na kurs początkowy instruktora terapii zajęciowej?.

  W celu zapisania się na kurs należy:

  1. Wypełnić podanie (podanie)

  2. Dołączyć kserokopie dowodu osobistego (ewentualnie innego  dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL) i dyplomu ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły średniej).

  3. Ksero dowodu, świadectwa/dyplomu proszę podpisać za zgodność z oryginałem i podpisać.

  4. wpłacić 50 zł zaliczki

  Wpłat należy dokonywać na konto:

  Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

  ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

  nr rachunku: 

  35 1950 0001 2006 0265 6270 0002

  tytułem:  kurs początkowy terapii zajęciowej

  5. Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

  Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

  ul. Zwycięstwa 147

  75-950 Koszalin

  bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:

  szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

  6. Jeżeli pracujecie Państwo na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujecie elementy terapii zajęciowej prosimy dosłanie (można w późniejszym okresie czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonuje elementy terapii zajęciowej,

  W zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym i w jakim wymiarze czasu pracy/etatu.

  Po ukończeniu kursu kursanci otrzymują następujące zaświadczenie o ukończeniu kursu:
 
 
 
      
 
      
 
      
 pytania dotyczące kursów instruktora terapii zajęciowej odbywającego się w formach: zaocznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i w formie stacjonarnej prosimy kierować tutaj.
 
   
##formID0f29d938d2e752c6a44806e4db9fd142end##
  >undefined<