Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

język  migowy - kurs  podstawowy  I  stopnia

                        zgodny ze standartem KSS-1
 

 

 

 
 
Adresaci:
 
 
pracownicy służb społecznych oraz wszyscy  chętni
 

Forma zajęć:

kurs podstawowy zgodny ze standardem KSS - 1  (czyli kurs podstawowy  pierwszego  stopnia).

Liczba godzin:

60 h
 

Ramowy  plan  kształcenia  na  60h  kursie  języka miganego (polska  odmiana  języka  migowego) .

 

 

   Lp.

 

 

przedmioty  nauczania

na kursie języka miganego

 

 

ilość godzin

 

    1.

ogólna  problematyka uszkodzeń słuchu

1

    2.

wychowanie słuchowe, odczyt z ust

1

    3.

tożsamość środowiska i kultury osób niepełnosprawnych,  odbiór społeczny osób niesłyszących.

1

    4.

konsekwencje głuchoty w sferze fizycznej, psychicznej, zawodowej i społecznej

1

    5.

komunikacja interpersonalna osób niesłyszących

1

    6.

metody porozumiewania się z osobami niesłyszącymi, środki porozumiewania się

1

    7.

porozumiewanie się z osobami niesłyszącymi w praktyce zawodowej pracowników administracji publicznej

1

    8.

daktylografia – alfabet palcowy, liczebniki, liczebniki porządkowe

13

    9.

ideografia – 300 znaków języka miganego

20

   10.

ideografia – konwersacje w języku miganym

20

 

Ogółem:

60

Cel:

  • zapoznanie  kursantów  z  podstawami  języka  migowego,  umożliwiającego  im  porozumiewanie  się  w  stopniu  podstawowym

Treści:

  • 300  podstawowych  znaków  idiograficznych
  • podstawowe  zwroty  i  wyrażenia
  • budowa  prostych  zdań

Termin:

 
Zajęcia odbywają się w piątki (w godz. 16,00 - 20,00) oraz w sobotę (w godz. 8,00 - 13,00)
Czas trwania kursu wynosi: 6 dwudniowych zjazdów
 

Miejsce:

Zespół  Szkół  Nr  10  w  Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 6
 
Cena:
 
 
 
 
 
wykładowca: 
500,00 zł 
(opłatę można wnosić maksymalnie w 3 ratach - I wpłata w dniu rozpoczęcia kursu)
Dla grup istnieje możliwość zniżki.
Szkoła wystawia rachunki.
 
 
Wykładowcą na kursie jest Pan długoletni lektor języka migowego oraz  nauczyciel Specjalnego  Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego  dla  Dzieci  Głuchoniemych  w  Sławnie.  Jest  to  jedyna  tego  typu  specjalistyczna  placówka  na  terenie  byłego  województwa  koszalińskiego  oraz  jedna  z  trzech  na  terenie  województwa  zachodniopomorskiego.  Pan posiada  wykształcenie  wyższe  oraz  ma  ukończone  kursy  dla  wykładowców  języka  migowego  (tj.: posiada stosowne certyfikaty)  uprawniające  go do  prowadzenia  kursów  I  i  II  stopnia  (tj.  KSS -1,  KSS – 2).  Wykładowca  posiada  ponadto  wykształcenie  pedagogiczne – specjalizacja  pedagogika  specjalna  - specjalność:  rewalidacja  głuchych  i  niedosłyszących,  wykształcenie  z  zakresu  surdopedagogiki.
 
 
po  ukończeniu  kursu  kursant  otrzymuje  zaświadczenie  o  ukończeniu  kursu  wydane  na  druku  MEN.
 
Zapisy na kurs - zapisów można dokonać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 147/1.
W celu dokonania zapisu należy mieć przy sobie dowód osobisty.
 
 bądź poprzez e-mail 

 W tym celu należy wypełnić podanie:

                       

##formIDdc446a263f92a0357f19a322468ca627end##
Pick a date
>>>Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima w Koszalinie Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima w Koszalinie<<<
>>>Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2013/14 na kurs języka migowego.<<<
>>>Oświadczam, ze dane zawarte niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima w Koszalinie.<<<
 

 

   
 Na zamówienie organizujemy kursy języka miganego (polska odmiana języka migowego) zgodne z zamówieniem, tj.  dla pracowników służb społecznych, na zamówienie urzędów i instytucji oraz dla pracowników służby zdrowia (zwłaszcza dla lekarzy,ratowników medycznych, osób pracujących w rejestracji placówek ochrony zdrowia, fizjoterapeutów, rehabilitantów, studentów kierunków medycznych). Organizujemy również kursy 2 stopnia zgodne ze standardem KSS-2.