Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

kursy arteterapii
 

  
Wszystko na temat kursów arteterapii odbywających się w:

formie zaocznej oraz w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) oraz w formie zaocznej:
 
      - 30h kursu elementy arteterapii
 
 
      - 50h kursu elementy arteterapii 
 
      - 70h kursu elementy arteterapii 
 
      - 100h kursu podstawowego arteterapii 

      - 170h kursu podstawowego arteterapii

      - 205h kursu instruktora arteterapii
 
      - 430h kursu instruktora arteterapii
 

Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: kursami terapii zajęciowej, kursem aktywizacji osoby podopiecznej, kursami muzykoterapii dla terapeutów, kursami biblioterapii dla terapeutów, kursami instruktora kulturalno - oświatowego, kursami animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią
Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów:  http://optima.szkola.pl/KURSY-szkolenia.php   http://optima.szkola.pl/platformamoodle
 
 
cel  kursu:
 
Celem kursu jest zapoznanie kursantów z walorami uzupełniającej formy pracy procesu edukacji i terapii – arteterapii czyli leczenia przez sztukę. Udział w kursie umożliwi również zapoznanie się jego uczestników z rodzajami arteterapii – biblioterapią, plastyko terapią, choreoterapią, muzykoterapią, teatroterapią i filmoterapią oraz wykorzystaniem dobrodziejstw każdego z rodzajów w odniesieniu do konkretnego problemu diagnostycznego.

 
Do kogo skierowane są kursy arteterapii?
 
Kurs ma wspomóc pracę osób będących w służbie  drugiemu człowiekowi, który to z powodu różnych zawirowań życiowych  wymaga pomocy i wsparcia psychicznego. Docelowo  więc szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych ośrodkach pomocy społecznej, w warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach środowiskowych, w organizacjach pozarządowych – fundacjach lub stowarzyszenia. Nasz kurs skierowany jest również do nauczycieli, pedagogów szkolnych, opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunek środowiskowych, instruktorów zajęć pozaszkolnych, jako forma doskonalenia  własnego warsztatu pracy. Zapraszamy również do udziału w szkoleniu wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką. Od uczestników kursu nie są wymagane tzw. uzdolnienia plastyczne ani inne kierunkowe uzdolnienia.
 
 
program kursu:

Program kursów arteterapii jest programem autorskim.
 
 
  
  Program kursu zawiera następujące treści:

  1. Cele, zadania i techniki w arteterapii. Rozwój arteterapii w Polsce. Zastosowanie arteterapii wobec osób z określonym problemem diagnostycznym.
  2. Plastykoterapia jako najczęściej stosowana i o szerokim spektrum działania.
  3. Biblioterapia w pracy profilaktycznej.
  4. Muzykoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą.
  5. Teatroterapia i wykorzystanie technik teatralnych
  6. Filmoterapia i sposób analizowania treści filmu przeznaczonego do
terapii.

 

  
  Kursy są odpłatne. 

  Odpłatność za kurs wynosi: 
      - 30h kurs elementy arteterapii - 240,00 zł,
        - 50h kurs elementy arteterapii - 350,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 320,00 zł,
        - 70h kurs elementy arteterapii - 460,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 410,00 zł,
        - 100h kurs podstaw arteterapii - 660,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 600,00 zł,
        - 170h kurs podstaw arteterapii - 720,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 660,00 zł,
        - 205h kurs instruktora arteterapii - 960,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 890,00 zł,
        - 430h kurs instruktora arteterapii - 1060,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 990,00 zł,
 
  Wpłat należy dokonywać na konto:
  Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
  ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin
  nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   
  tytułem: kurs arteterapii
 
 
 

      Wszystko na temat:
 
 
 

Co Kursant otrzymuje po ukończeniu kursów arteterapii odbywających się w formie 
z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?. 

Kursant biorący udział w kursach arteterapii odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 
Po ukończeniu 30h kursu elementy arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:  

       zaświadczenie        suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 50h kursu elementy arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 70h kursu elementy arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 100h kursu podstaw arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 170h kursu podstaw arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 205h kursu instruktora arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 430h kursu instruktora arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

 

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy