Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

pierwsza  pomoc - szkolenie  okresowe - szkolenie  jest objęte  programem  bonus

 
 
 

 

 

adresaci:
 
 
 
osoby nie posiadające wykształcenia medycznego - dorośli i młodzież - niezależnie od wykonywanego zawodu.
forma zajęć:
 
 
 
forma  stacjonarna,  bądź  system  samokształcenia  kierowanego  (tryb  korespondencyjny  z  wykorzystaniem  metody  e - learning) 
liczba godzin:
 
 

8h

cel:
 
 
 
 
 
program  szkolenia:
 
poznanie schematu postępowania w sytuacji znalezienia poszkodowanego, zdobycie umiejętności prowadznia resuscytacji, postępowania w zaksztuszeniu oraz pomocy w urazach i nagłych stanach chorobowych. Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pomocy. Forma kursu i sposób przekazywania wiedzy i umiejętności są przystępne i zrozumiałe dla każdego
 
 
wykład
 • Motywacja do udzielania pomocy
 • Przepisy prawne
 • Aspekty psychologiczne
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych
 • Bezpieczeństwo własne
 • Bezpieczeństwo poszkodowanego
 • Skuteczne wzywanie pomocy
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Kontrola podstawowych funkcji życiowych
 • Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zakrztuszenia
 • Ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • Rany, krwotoki
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • Urazy rdzenia kręgowego
 • Oparzenia
 • Porażenia prądem elektrycznym
 • Wstrząs
 • Nagłe zachorowania
 • Skład i sposoby wykorzystania apteczek domowych

ćwiczenia

 • Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR
 • Tamowanie krwotoków
 • Pozycja przeciwwstrząsowa
 • Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 • Postępowanie przy zakrztuszeniu
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie kończyn
 
 
 
 

 

termin:
 
 
czas trwania:
 
 
sposób zaliczenia  szkolenia:
 
 
 
nabór  ciągły
 
 
1  dzień
 
 
w  formie  stacjonarnej - uczestnictwo  w  szkoleniu
w  systemie  samokształcenia  kierowanego - kursant  otrzymuje materiały,  analizuje  je  i  rozwiązuje  test  zaliczeniowy.  Poprawnie  rozwiązany  test  jest  równoznaczny  z  ukończeniem  szkolenia

metoda szkolenia:

wykład,  warsztat 
 
 opłaty:                    koszt  szkolenia:  120,00 zł
 
 
 Uczestnicy szkolenia otrzymują po ukończeniu szkolenia certyfikat uczestnictwa.