Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

##formIDc6e9eecdb07ed324f1640906cbe39c8eend##
Podanie na kurs asystenta nauczyciela przedszkola
Pick a date
podanie
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na następujący kurs asystenta nauczyciela przedszkola odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line):
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima.