Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

##formIDd835b062716a158a5145e75d50f6be25end##
Pick a date
podanie
Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima w Koszalinie Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima w Koszalinie
Proszę o przyjęcie mnie na następujące 8h szkolenie odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Oświadczam, że dane zawarte niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima w Koszalinie.
 

.