Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 
 

       Zapisy 

     na kursy opiekunów osób starszych

        odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
           odległość (samokształcenia kierowanego) 
 
          można zapisać się w każdym pasującym Kursantowi terminie, rekrutacja trwa cały czas (nabór ciągły).
 
         Kursy opiekuna osób starszych odbywające się z w formie z wykorzystaniem metod 
           i technik kształcenia na odległość można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym 
           Kursantowi, terminie.
 
 
 
 
  
        
          Co należy zrobić, żeby zapisać się na jeden z kursów         
       opiekuna odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

           W celu zapisania się na jeden z kursów opiekuna należy:

           1. wybrać jeden z kursów dostosowanych do swoich indywidualnych potrzeb.

           2. Wypełnić podanie i ewentualnie umowę.
           Wypełnienie umowy nie jest obowiązkowe. Umowę wypełniają w 2 egzemplarzach tylko te osoby, 
           które chcą otrzymać jeden egzemplarz podpisany i ostęplowany przez szkołę.
           Po podpisaniu i ostęplowaniu szkoła odsyła jeden egzemplarz umowy do Kursanta.
           Uwaga:
           W podaniu i w umowie należy wybrać:
           a) formę odbycia i zaliczenia kursu, czy w formie: odbycia zajęć praktycznych, czy w 
           formie: rozwiązania testu zaliczeniowego.
           b) należy wybrać język, w którym chce się otrzymać drugie zaświadczenie (angielski, czy 
           niemiecki), 
           c) a także należy wybrać formę płatności (płatność z góry, czy płatność ratalna). 
 

          3. Na kserokopii dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL) prosimy o napisanie: "za zgodność z oryginałem" i podpisanie się.  

          Kserokopie oraz podanie (dotyczy osób, które wypełniły podanie w formie papierowej) prosimy przesłać na adres: 

                Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                                    
                ul. Zwycięstwa 147                                                                            
                75-950 Koszalin

          bądź komplet dokumentów zeskanować i przesłać na adres e-mail:  szkolaoptima@o2.pl

          podania i umowy do pobrania na poszczególne kursy:


           -   60h kurs opiekuna      podanie w formie papierowej,       podanie w formie elektronicznej (preferowane)    
                - Opłata za kurs wynosi: 290,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 240,00

           -   90h kurs opiekuna –     podanie w formie papierowej       podanie w formie elektronicznej (preferowane)     
              - Opłata za kurs wynosi: 390,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 340,00

         - 150h kurs opiekuna –     podanie w formie papierowej       podanie w formie elektronicznej  (preferowane)      
                   - Opłata za kurs wynosi: 490,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 440,00

           -   60h kurs młodszego opiekuna      podanie w formie papierowej,       podanie w formie elektronicznej (preferowane)    
                - Opłata za kurs wynosi: 290,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 240,00

           -   90h kurs młodszego opiekuna –     podanie w formie papierowej       podanie w formie elektronicznej (preferowane)     
              - Opłata za kurs wynosi: 390,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 340,00

         - 150h kurs młodszego opiekuna –     podanie w formie papierowej        podanie w formie elektronicznej (preferowane)     
                   - Opłata za kurs wynosi: 490,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 440,00

           -   60h kurs starszego opiekuna      podanie w formie papierowej,         podanie w formie elektronicznej (preferowane)    
                - Opłata za kurs wynosi: 290,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 240,00

           -   90h kurs starszego opiekuna –     podanie w formie papierowej         podanie w formie  elektronicznej (preferowane)     
              - Opłata za kurs wynosi: 390,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 340,00

         - 150h kurs starszego opiekuna  –    podanie w formie papierowej         podanie w formie  elektronicznej (preferowane)     
                   - Opłata za kurs wynosi: 490,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 440,00

           -   60h kurs opiekuna osób starszych      podanie w formie papierowej,       podanie w formie elektronicznej (preferowane)    
                - Opłata za kurs wynosi: 290,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 240,00

           -   90h kurs opiekuna osób starszych –     podanie w formie papierowej      podanie w formie elektronicznej (preferowane)      
              - Opłata za kurs wynosi: 390,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 340,00

         - 150h kurs opiekuna osób starszych     podanie w formie papierowej       podanie w formie elektronicznej (preferowane)     
                    - Opłata za kurs wynosi: 490,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 440,00

           -   60h kurs opiekuna osób starszych i obłożnie chorych –     podanie w formie papierowej          podanie w formie elektronicznej (preferowane)          

                - Opłata za kurs wynosi: 290,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 240,00.

         -   90h kurs opiekuna osób starszych i obłożnie chorych –     podanie w formie papierowej           podanie w formie elektronicznej (preferowane)           
                   - Opłata za kurs wynosi: 390,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 340,00

         - 150h kurs opiekuna osób starszych i obłożnie chorych –     podanie w formie papierowej           podanie w formie elektronicznej (preferowane)        
                   - Opłata za kurs wynosi: 490,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 440,00
 
         -   60h kurs opiekuna osób niepełnosprawnych –     podanie w formie  papierowej        podanie w formie elektronicznej (preferowane)      
                   - Opłata za kurs wynosi: 290,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 240,00

         -   90h kurs opiekuna osób niepełnosprawnych –     podanie w formie papierowej         podanie w formie elektronicznej (preferowane)        
                  - Opłata za kurs wynosi: 390,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 340,00

         - 150h kurs opiekuna osób niepełnosprawnych –     podanie w formie papierowej         podanie w formie elektronicznej (preferowane)           
                  - Opłata za kurs wynosi: 490,00 zł. Osoby wpłacające z góry całą kwotę, płacą 440,00
 

           4. Dokonać wpłaty. 

           Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

           Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.

           Wpłat należy dokonywać na podany nr konta:
 
           Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
           ul. Jaworowa 34
           75-681 Koszalin
           nr konta: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002
           tytułem: kurs opiekuna (proszę wpisać właściwy kurs)
 
           Nr konta dla osób wpłacających z zagranicy:
           nazwa rachunku: Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
           adres: ul. Jaworowa 34  75-681 Koszalin
           nazwa banku: Idea Bank I/O Koszalin
           SWIFT IEEAPLPA
           nr rachunku: PL - 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002
           tytułem: kurs opiekuna (proszę wpisać właściwy kurs)
 

 
           Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły każdy kursant otrzyma:

           1.  Każdy kursant otrzyma dostęp do naszej platformy edukacyjnej, na której znajdują się materiały (link do materiałów oraz hasło i login).
           2.  Kursanci, którzy wybrali formę ukończenia kursu w postaci odbycia zajęć praktycznych otrzymają drogą pocztową:
                a. materiały do nauki (na płycie CD)
                b. dzienniczek zajęć praktycznych wraz instrukcją wypełnienia
                c. tematy prac zaliczeniowych
           3.  pomoc e-mailową i telefoniczną


 

          Co należy uczynić, żeby odbyć i ukończyć jeden z powyższych kursów opiekuna odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

          odległość?

          Kursy opiekuna w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość można odbyć na dwa sposoby (dostosowane do indywidualnych potrzeb 

          kursanta):

          1.  Opanować dostarczony przez Szkołę materiał nauczania. 

          (Każdy kursant otrzymuje dostęp do e-platformy edukacyjnej, gdzie znajduje się materiał nauczania).

          2.  Wybrać formę zaliczenia kursu poprzez:

          odbycie zajęć praktycznych         bądź         rozwiązanie testu zaliczeniowego

          3. Napisać pracę zaliczeniową na jeden z podanych poniżej tematów:
          a)  główne problemy występujące w pracy opiekuna,
          b)  omów zadania opiekuna na rzecz podopiecznych,
          c)  przedstaw zajęcia twórcze, jako element wykorzystania czasu wolnego i aktywizacji           
               podopiecznego,
          d)  przedstaw różne formy pomocy podopiecznemu,
          e)  omów różne formy pomocy podopiecznemu,
          f)   opisz podstawowe warunki niezbędne do wykonania zabiegów higienicznych u osób obłożnie 
               chorych. Opracuj procedurę wykonania toalety,
          g)  pielęgnacja pacjenta z odleżynami, 
          h)  opiekujesz się mieszkańcem z rozpoznaną cukrzycą T.2. Zaplanuj edukacje podopiecznego w 
               zakresie samoopieki i samopielęgnacji.
          i)   opracuj dla podopiecznych program doskonalenia umiejętności spędzania wolnego czasu przez 
               podopiecznego.
    
          Opanowanie materiału oraz odbycie, bądź 100h zajęć praktycznych, bądź poprawne rozwiązanie testu zaliczeniowego oraz napisanie pracy zaliczeniowej na 
          jeden z podanych wyżej  tematów jest równoznaczne z ukończeniem kursu i otrzymaniem zaświadczenia w języku polskim oraz w drugim języku wybranym 
          przez kursanta.
 

          Odbycie 100 godzin zajęć praktycznych 

          (Zajęcia praktyczne możecie Państwo odbyć u pracodawcy, u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie zakładach opieki, bądź w placówce,                     w której jest prowadzona opieka. Zajęcia praktyczne  można również odbyć u osoby podopiecznej zarówno w Polsce,  jak i za granicą).                                               Osoby odbywające zajęcia praktyczne za granicą mogą przesłać dzienniczki wypełnione w języku niemieckim, bądź angielskim.

          Zajęcia praktyczne można odbyć w każdej instytucji, zakładzie pracy świadczącej usługi opiekuńcze.
 
          Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały dla opiekuna
 
          W celu przyspieszenia ukończenia kursu po wypełnieniu podania i dokonaniu pierwszej wpłaty prosimy wejść na stronę  materiały dla opiekuna  i pobrać                      dzienniczek zajęć praktycznych, instrukcję, tematy prac kontrolnych oraz przejrzeć wzory prawidłowo wykonanych prac kontrolnych i wzory dzienniczków i w                ten sposób rozpocząć kurs.

          Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora placówki, w której odbywacie Państwo zajęcia            praktyczne. 
          Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową.
 
          
          Dzienniczek i prace kontrolne należy przesłać na adres:

          Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

          ul. Zwycięstwa 147

          75-950 Koszalin

          Prace kontrolną można przesłać na adres e-mail:

          szkolaoptima@o2.pl

          
          Rozwiązanie testu zaliczeniowego

          Kursanci, którzy wybierają formę odbycia i zaliczenia kursu poprzez rozwiązanie testu                
          zaliczeniowego otrzymują e - mailem dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajduje 
          się test zaliczeniowy. Test jest testem wyboru. Tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawidłowa.
          Po wypełnieniu testu należy nacisnąć guzik wyślij. Kursant automatycznie otrzyma odpowiedź, czy 
          zaliczył test za pierwszym razem.
          Kursanci, którzy nie zaliczą testu za pierwszym razem mogą ponownie podejść do testu 
          zaliczeniowego.
 

 

          Opanowanie modułu pierwszej pomocy.

          Każdy kursant otrzyma link do e-platformy edukacyjnej, wraz z hasłem i loginem, na której zamieszczone są materiały z zakresu pierwszej pomocy oraz                      dostęp do testu zaliczeniowego. Prawidłowe rozwiązanie testu zaliczeniowego, z zakresu pierwszej pomocy jest równoznaczne z otrzymaniem przez kursanta                zaświadczeń po polsku oraz w wybranym przez kursanta języku o ukończeniu 20h szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.


 
 

 
           Kiedy rozpoczynają się i kończą kursy opiekuna  prowadzone w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

           Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.


 
 
          Kursy rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.
      
          Masz  pytania  odnośnie  kursu?.
          Pisz  odpiszemy. 
 
       
##formID7d0f80bfca4f69ba16c3b88e1532ad3aend##
 
  
 
 
  
       Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami, odbywającymi się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w formie
         zaocznej przeznaczonych dla opiekunów osób starszych: