Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
  
  
        Nabór na kursy opiekuna osób starszych odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (samokształcenia kierowanego) trwa
              cały czas (nabór ciągły).
            Kursy opiekuna osób starszych odbywające się z w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość można rozpocząć i skończyć 
              dowolnym, pasującym kursantowi, terminie.
 
 
 
  
        Programy kursów został opracowany przez specjalistów w dziedzinie sprawowania opieki nad osobami starszymi.
 
 
 
 
        cel  kursu:
        Kursy opiekuna mają na celu przekazanie wiadomości i umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu opiekuna w specjalności: usługi pielęgnacyjne                
           dla osób starszych.
           Kursy mają na celu przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze opiekuna osób starszych (domy rodzinne, domy osób starszych, hospicja, oddziały opieki).
 
 
 
  
        Do kogo skierowane są kursy opiekuna?
        Kursy opiekuna przeznaczone są dla osób, które pracują w zawodzie opiekuna/opiekunki, bądź w swojej pracy wykonujących elementy opieki, zarówno w Polsce, 
            jak i za granicą, bądź zamierzających podjąć pracę w zawodzie opiekuna. 
            Kursy odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przeznaczone są dla osób, które ze względu na odległość oraz obowiązki                                  zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursach organizowanym w formie zaocznej. 
 
 
 
  
           Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami, odbywającymi się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w formie zaocznej                                     przeznaczonych dla opiekunów osób starszych:

  
 
 
  
          Jakie kwalifikacje daje mi kurs opiekuna osób starszych odbywający się w formie 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
 
          Kursant biorący udział w kursie opiekuna odbywającym się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo 
          zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez 
          Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima potwierdzające nabycie kwalifikacji z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 
       
         Po ukończeniu kursów opiekuna kursant otrzymuje następujące zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum             
          Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem.
          Ponadto każdy kursant otrzymuje, w cenie kursu zaświadczenie w języku angielskim, bądź zaświadczenie w języku niemieckim (do wyboru).

          Po ukończeniu 60h kursu opiekuna kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:
       zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
 
          Po  ukończeniu 90h kursu opiekuna kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:
       zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
 
          Po ukończeniu 150h kursu opiekuna kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:
       zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
 
          Po ukończeniu 60h kursu młodszego opiekuna kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:
       zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
 
          Po  ukończeniu 90h kursu młodszego opiekuna kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:
       zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
 
          Po ukończeniu 150h kursu młodszego opiekuna kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:
       zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
 
          Po ukończeniu 60h kursu starszego opiekuna kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:
       zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
 
          Po  ukończeniu 90h kursu starszego opiekuna kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:
       zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
 
          Po ukończeniu 150h kursu starszego opiekuna kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:
       zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
 
          Po ukończeniu 60h kursu opiekuna osób starszych kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:
       zaświadczenie - strona 1    zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
 
          Po ukończeniu 90h kursu opiekuna osób starszych kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:
       zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
 
          Po ukończeniu 150h  kursu opiekuna osób starszych kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:
       zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
 
          Po  ukończeniu 60h kursu opiekuna osób niepełnosprawnych kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:
       zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
 
          Po  ukończeniu 90h kursu opiekuna osób niepełnosprawnych kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:
       zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
 
          Po ukończeniu 150h  kursu opiekuna osób niepełnosprawnych kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:
       zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
 
          Po  ukończeniu 60h kursu opiekuna osób starszych i obłożnie chorych kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:
       zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
 
          Po  ukończeniu 90h kursu opiekuna osób starszych i obłożnie chorych kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:
       zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
 
          Po ukończeniu 150h kursu opiekuna osób starszych i obłożnie chorych kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:  
          zaświadczenie - strona 1    zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po polsku
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po niemiecku          
          zaświadczenie - strona 1     zaświadczenie - strona 2 - zaświadczenie po angielsku
        
     


  
       Kursy rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.
      
          Masz  pytania  odnośnie  kursu?.
          Pisz  odpiszemy. 
 
 

 
 
zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy