Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

 


  
      Wszystko na temat:

      
56h kursu terapii sensorycznej 

     odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
     
      podbudowa (wymagania): wykształcenie minimum  średnie                           
 
 
 
  
     Nabór na kurs odbywa się cały czas w sposób ciągły (trwa cały czas).
     Kurs można rozpocząć i skończyć, w dowolnym pasującym kursantowi, terminie.                             
 
 

  
      forma zajęć: 

     Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
     
        Kurs składa się z:

   -  wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania), dostępnych na szkolnej platformie e-learningowej,

     -  zadań do samodzielnego wykonania - prac kontrolnych oraz zadania

   - forum dyskusyjnego


     Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii dowodu osobistego oraz dokonaniu wpłaty (całości, bądź części) każdy          kursant otrzyma e - mailem dostęp do platformy edukacyjnej, na której zamieszczone są materiały edukacyjne. Za pośrednictwem platformy                  edukacyjnej,bądź e - maila kursanci przekazują również nauczycielowi prowadzącemu wykonane samodzielnie prace kontrolne oraz zadanie.     
     Kursanci, mogą również uczestniczyć w dyskusjach na forum. 
     Link do dostępu do platformy edukacyjnej kursanci otrzymują e-mailem.

 

  
       Do kogo skierowany jest 56h kurs terapii sensorycznej odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?. 
 
       Kurs 56h kurs terapii sensorycznej dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowany jest przede wszystkim do osób wykonujących            zawód terapeuty zajęciowego,instruktora terapii zajęciowej, bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii zajęciowej, a także do innych osób pracujących z ludźmi niepełnosprawnymi                intelektualnie, którzy ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w                formie zaocznej.
 

 

      Jakie kwalifikacje daje mi 56h kurs terapii sensorycznej odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
 
      Kursant biorący udział w 56h kursie terapii sensorycznej odbywającym się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu           kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej.Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                     potwierdzające nabycie kwalifikacji z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

                         zaświadczenie - strona 1                            zaświadczenie - strona 2
 
 
 
  
      Kurs jest odpłatny.
      Płatność za kurs wynosi: 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100). 
      Odpłatność za kurs można wnosić ratalnie. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100,00 zł

      Kursanci wnoszący cała opłatę z góry (przed rozpoczęciem kursu) wpłacają 330,00 zł (słownie trzysta trzydzieści złotych 00/100).

      Wpłat należy dokonywać na konto:
      Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
      ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin
      nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   
      tytułem: kurs terapii sensorycznej
 
 
 
  
        Co należy zrobić, żeby zapisać się na 56h kurs terapii sensorycznej odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

        W celu zapisania się na 56h kurs terapii sensorycznej w formie on - line należy:

        1. Wypełnić podanie

 
##formID2607ea183479774667b046baeccbf3acend##
Pick a date
>>>podanie<<<
>>>Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima proszę o przyjęcie mnie na 56h kurs terapii sensorycznej odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.<<<
>>>Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima<<<
 

 

        2. Dołączyć kserokopie dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL)

        3. Ksero dowodu podpisać za zgodność z oryginałem i podpisać i przesłać pocztą na adres:

             Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

             ul. Zwycięstwa 147

             75-950 Koszalin

             bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:

             szkolaoptima@o2.pl     pzszoptima@o2.pl

        Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły kursant otrzymuje e -mailem dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdują się wszystkie niezbędne materiały do ukończenia kursu.
 

 
  
       Co należy uczynić, żeby ukończyć 56h kurs terapii sensorycznej?.

       W celu ukończenia 56h kursu terapii sensorycznej należy:
 
       1.  Opanować materiały dydaktyczne znajdujące się na szkolnej platformie edukacyjnej.
 
       2.  Napisać pracę zaliczeniową na jeden z podanych niżej tematów: (do wyboru)
       a.  Historia i teraźniejszość integracji sensorycznej,
       b.  W jaki sposób można wykorzystać rzeczy znajdujące się w łazience do stymulacji sensorycznej? (np. woda, piania, sól do kąpieli, krem, pianka do golenia,szczotka i pasta do zębów, lustro,                  perfumy, ręczniki, suszarka, ubrania, pralka, golarka elektryczna, mydło itp.
       c.   W jaki sposób można wykorzystać rzeczy znajdujące się w kuchni do stymulacji sensorycznej (np. kasza, ryż, cukier, mąka, groch, ciasto z mąki, aromaty dociast, garnki, słoiki, puszki, kisiel,                  galaretka, tarka, torebki foliowe lub papierowe, jajka, napoje gazowane, warzywa i owoce, pestki owoców, surówki, zmywanie naczyń itp.)?
       d.  Jakie powinno być wyposażenie sali integracji sensorycznej? Proszę wypisać wraz z uzasadnieniem przydatności przyrządów do terapii.
      e.   Jakie objawy w rozwoju psychomotorycznym u dziecka powinny zaniepokoić rodziców?
       f.   Co rodzice mogą zrobić, aby ich dziecko miało jak najmniej problemów ze zrozumieniem otaczającego świata oraz zrozumieniem siebie samego (np. okrespoprzedzający ciążę, ciąża, poród,                środowisko rodzinne, rozwój psychoruchowy itp.)?
       g.  Studium przypadku – terapia dziecka z zaburzeniem integracji sensorycznej (objawy, diagnoza, terapia, postępy w terapii)
       h.  Jakie gry i zabawy rozwijają zmysły dziecka? Proszę opisać co najmniej 20 zabaw  z uwzględnieniem materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zabawy oraz opisem przebiegu i celu zabawy.
      
      3.  Uzupełnić znajdujące się na platformie e- learningowej zadanie:
      
      fragment zadania:
      Dzień z życia Krzysia - dziecka dotkniętego dysfunkcją integracji sensorycznej
      5:45
        Krzyś się budzi. Jest mu zimno, ponieważ w środku nocy zdjął bluzę od piżamy (uwierała go metka – zaburzenia układu …………………). Wstaje z łóżka i idzie do łazienki. Po drodze zderza się z futryną (zaburzenia układu                 ………………… i …………………….). Korzysta z toalety, ale nie chce mu się spuścić wody, ponieważ denerwuje go towarzyszący temu dźwięk (problemy z …………………………). Ma kłopoty z odkręceniem kurka (zaburzenia układu                   ……………………………), myje się wyłącznie w zimnej wodzie (zaburzenia układu …………………………….) i zapomina wytrzeć ręce ręcznikiem – nie czuje wilgoci. Idzie na dół żeby coś zjeść i pooglądać filmy na wideo.

      6:00

      Potyka się na schodach, ale nie upada (zaburzenia układu ………………….. i …………………..). Idzie do kuchni i bierze wcześniej przygotowane śniadanie (mama i tata chcę spać do 6:30!). Krzyś je kanapkę z masłem orzechowym     i dżemem truskawkowym oraz wypija szklankę soku winogronowego (problemy z ………………………). Nie chce jeść płatków śniadaniowych, ponieważ nie może znieść „chrupiących” pokarmów (problemy z………………………………. i           …………………………..).

      6:15

    Ośmioletnia siostra Krzysia schodzi do kuchni i mówi chłopcu, by wytarł sobie twarz i klatkę piersiową z dżemu – Krzyś nie zdawał sobie sprawy z tego, że ubrudził się jedzeniem (zaburzenia układu …………………………. i                   …………………………). Krzyś wpada na siostrę idąc po ręcznik (zaburzenia układu ………………………….. i problemy z ………………………..). Krzyczy na nią, aby mu nie wchodziła w drogę.