Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 
 
Opiekun  w  domu  pomocy  społecznej - bezpłatne  kształcenie! 

 


  nauka  trwa  4  semestry,  tj.  2  lata

 
 Zajęcia  odbywają  się  w  systemie  zaocznym. 
  W  systemie  zaocznym  nauka  jest  bezpłatna.  Zajęcia  odbywają  się  w piątki i w soboty (w  piątki:  od  godziny  16,00 do  20,00., w soboty:  od  godziny  8,00  do  15,00).  W  każdym  semestrze  odbywa  się  13 takich dwudniowych zjazdów.

 
 
 
 
 
Opiekun w domu pomocy społecznej stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej wykorzystując w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii. Aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

 

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku opiekun w domu pomocy społecznej posiadają:

pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:
 • domach i ośrodkach pomocy społecznej;
 • instytucjach opiekuńczych.
Opiekunowie w domu pomocy społecznej mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.
Wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych:
 • pomocy i towarzyszeniu człowiekowi w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej, udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zaleconych przez lekarza bądź terapeutę);
 • pielęgnowania oraz dbania o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych;
 • aktywizowania podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej;
 • doradzania w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego;
 • mobilizowania podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania jego zainteresowań;
 • udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego;
 • aktywnego uczestniczenia w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywania określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty;
 • kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego;
 • udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych.Zachodzące zmiany polityczne i ekonomiczne przyczyniły się do wzrostu zapotrzebowania na specjalistyczną pomoc społeczną. Duża grupa osób korzysta z oferty instytucji opiekuńczych oraz zatrudnionych tam specjalistów.

Dbając o wszechstronność kompetencji zawodowych naszych absolwentów, wzmacniamy cechy i postawy istotne do pełnienia roli zawodowej opartej na relacjach międzyludzkich:

 • wrażliwość i empatię w kontaktach międzyludzkich;
 • kulturę osobistą i poszanowanie godności oraz odmienności drugiego człowieka;
 • życzliwość i altruizm;
 • gotowość do niesienia pomocy;
 • cierpliwość i wytrwałość;
 • odpowiedzialność i systematyczność w pracy;
 • kreatywność;
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • refleksyjność nad podejmowanymi działaniami;
 • dojrzałość emocjonalną.
   Na  kierunku  opiekun  w  domu  pomocy  społecznej  kształcimy  od  2003r.  Przez  ten  czas  wykształciliśmy  przeszło  130  absolwentów,  z  których  zdecydowana  większość,  z  powodzeniem  pracuje  w  zawodzie  w  okolicznych  domach  pomocy  społecznej. 
 
 
 
 
Nasi absolwenci kierunku opiekun w domu pomocy społecznej posiadają kwalifikacje w zakresie:
 

 

 

 
 
 
zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy