Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

  
       Wszystko  na  temat:

     kursów  terapii  sensorycznej


 
 

  
        kursy podstaw terapii sensorycznej odbywają się w:

 
 
 
 
  
       Wszystko  na  temat:

     kursów  terapii  sensorycznej

     odbywających się w  formie  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line):
                           
     
     kursu  terapii  sensorycznej odbywającego się w  formie  zaocznej:

 
 
 
  
     Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie zaocznej oraz 
     w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.       

  
         kursami animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią  oraz pozostałymi naszymi kursami:  http://optima.szkola.pl/platformamoodle/
 
 
 
       
      cel  kursów:

      Celem kursów jest zapoznanie Kursantów z podstawową wiedzą z zakresu integracji sensorycznej, pojęć używanych w procesie diagnozy i terapii oraz z zapoznaniem z zaburzeniami systemów sensorycznych.                    W trakcie trwania kursu Kursanci posiądą informacje o objawach sugerujących zaburzenia integracji sensorycznej oraz o możliwościach pomocy dzieciom i ich rodzicom.

            Kurs nie daje kwalifikacji terapeuty integracji sensorycznej, ale wskazuje drogę do zdobycia tychże uprawnień.


 
  
    Do kogo skierowane są kursy podstaw terapii sensorycznej?
 
    Kurs ma na celu wspomóc pracę osób udzielających w swojej pracy wsparcia i pomocy podopiecznym. Kurs skierowany jest do terapeutów zajęciowych,  instruktorów terapii zajęciowej, do pracowników 
      zatrudnionych w świetlicach środowiskowych, w śds, w organizacjach pozarządowych – fundacjach lub stowarzyszeniach. Kurs przeznaczony jest również dla opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, opiekunów                osób niepełnosprawnych, opiekunek środowiskowych, jako forma doskonalenia własnego warsztatu pracy. Kurs skierowany jest do wszystkich osób wykonujących w swojej pracy elementy terapii sensorycznej.    
      Zapraszamy również do udziału w kursie wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.
 
 
 
 
     program kursów:
     Programy kursów terapii sensorycznej są programami autorskimi.
 
 
 
 
     podbudowa programowa: wykształcenie minimum średnie.
 
 
 
  
       Program kursu terapii sensorycznej zawiera następujące treści:
                 1.  Powstanie i rozwój integracji sensorycznej.
                 2.   Podstawowe pojęcia integracji sensorycznej.
                 3.   Integracja sensoryczna – co to jest?.
                 4.   Budowa i działanie mózgu.
                 5.   Budowa i działanie systemów sensorycznych: przedsionkowy, dotykowy, propriocepcji, słuchowy, wzrokowy, węchu, smaku.
                 6.   Zaburzenia integracji sensorycznej: nadwrażliwość sensoryczna, obronność dotykowa, niepewność grawitacyjna,nadwrażliwość słuchowa, poszukiwanie wrażeń sensorycznych, podwrażliwość sensoryczna,
                      zaburzenia  ruchowe o bazie sensorycznej, dyspraksja, zaburzenia posturalne, zaburzenia różnicowania sensorycznego.
                 7.   Występowanie zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z różnymi dysfunkcjami.
                 8.   Kwestionariusz rozwoju sensomotorycznego dziecka.
           9.   Gabinet integracji sensorycznej.
                10.  Terapia zaburzeń integracji sensorycznej.
                11.  Aby zostać terapeutą integracji sensorycznej…
                 
 

 
 
 
 


zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy