Tego jeszcze nie było! Kształć się za darmo w trzech zawodach jednocześnie: opiekun medyczny, opiekun w dps i instruktor TZ
Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
   OPTIMA
 >>LICEA 
Witamy

 

      
na stronie
 

Prywatnego Zespołu 

Szkół Zaocznych  Optima w Koszalinie
najstarszej niepublicznej szkole dla dorosłych działającej nieprzerwanie
od 1992r. 
 
   Wszystkie szkoły oraz placówka kursowa wchodzące w skład Prywatnego Zespołu  Szkół Zaocznych Optima posiadają uprawnienia szkoły publicznej.                               
   Wydawane przez nas świadectwa są dokumentami państwowymi.
   Absolwenci  przystępują do zewnętrznych  egzaminów prowadzonych przez: Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. 

  

Aktualnie     proponujemy Państwu podjęcie następujących form kształcenia:
 

 

liceum  ogólnokształcące (bezpłatna nauka)
2 - letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
3 - letnie na podbudowie gimnazjum                      i  8 letniej szkoły podstawowej
dla słuchaczy - akcja rekrutacja   przyprowadź do szkoły kolegę koleżankę i odbierz bon o wartości 50,00 zł.
 
 
szkoła policealna- zawody:              (bezpłatna nauka)
 
- opiekun medyczny
- opiekun osób starszych
 
kursy, szkolenia, warsztaty:

kursy:
 
kursy odbywają się w formach: zaocznej i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  (nabór ciągły)
oraz:
kursy:                                       
 opiekuna osób starszych
 do wyboru:
 - 150h kurs opiekuna osób starszych        i obłożnie chorych
kursy odbywają się w formach: zaocznej i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (samokształcenia) - nabór ciągły
Kursantom wystawiamy dodatkowe zaświadczenia  w języku niemieckim, bądź angielskim.
szkolenia bhp, p.poż., pierwsza pomoc
 szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej      i w systemie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
- bhp dla pracodawców i kierowników
- bhp dla pracowników administracyjnych
-p.poż.
- pierwsza pomoc
kursy i szkolenia dla nauczycieli:
 
  
60 godzinny kurs elementarny I stopnia
 
kursy, warsztaty i szkolenia organizowane na zamówienia firm i instytucji
Proponujemy szeroki wachlarz szkoleń, kursów i seminariów dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i wymagań.
 
dla pracodawców - program bonus - szkol swoich pracowników i zarabiaj na tym
 
Dane kontaktowe:
 
Sekretariat szkoły znajduje się w Koszalinie,
przy ul. Zwycięstwa 147/1.
 
Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Nr 10    
w Koszalinie
(dawna samochodówka) ul. Gnieźnieńska 8

Korespondencję proszę kierować na adres:

75-950 Koszalin, ul. Zwycięstwa 147/1

telefony: (94)344-51-19, (94)340-39-72

600-297-157 (do godz. 18,00) również w soboty

e-mail: szkolaoptima@o2.pl, pzszoptima@o2.pl 
 
 
sekretariat@szkolaoptima.pl


http://optima.szkola.pl/platformamoodle

.
Wszystkie kursy odbywające się w formie on-line odbywają się cały czas. 
 
Rok założenia 1992r.
 
 
Jesteśmy z Wami już 32 lata.
 
 
Z nami dojedziesz dalej

 
 
Trwa rekrutacja
 
 

 
Z nowym rokiem szkolnym nowy zawód: opiekun medyczny 


 
Tego jeszcze nie było ! Kształć się za darmo w trzech zawodach jednocześnie.
Zapisz się na opiekuna medycznego i kształć się równocześnie w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej oraz instruktor terapii zajęciowej.


 

 
Słuchaczom kształcącym się w zawodach: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny oraz asystent osoby niepełnosprawnej proponujemy, dodatkowo, odbycie bezpłatnego kursu terapii zajęciowej, uprawniającego do podjęcia pracy w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych oraz pokrewnych placówkach. Bądź skorzystania, w wakacje z praktyk w niemieckich domach pomocy społecznej w ramach realizowanego przez szkołę projektu unijnego. 

 Zapraszamy do podjęcia bezpłatnego kształcenia     w szkołach dla dorosłych.

Zapraszamy również do podjęcia kształcenia, tych wszystkich, którzy przerwali naukę w innych szkołach na semestry wyższe.
 

Rozpoczęcie nauki dla dotychczasowych semestrów  odbędzie się  zgodnie z terminarzem - patrz terminarz zjazdów
 

nauka za
free ? z nami to norma
 dlaczego my?
 
- jesteśmy najstarszą niepubliczną szkołą dla dorosłych w Polsce działającą nieprzerwanie od 1992r.
- naszym słuchaczom gwarantujemy:
- całkowicie bezpłatną naukę (brak ukrytych kosztów)
- wysoko wykwalifikowaną kadrę                  
- miłą atmosferę zajęć 
- gruntowne przygotowanie do egzaminów maturalnych
- udział w dodatkowych bezpłatnych kursach językowych - udział w bezpłatnych dodatkowych kursach  przygotowujących do egzaminu maturalnego słuchaczom szkół policealnych gwarantujemy dodatkowo: 

 - praktyki zawodowe

 - absolwentom kierunków: opiekun w domu pomocy społecznej i asystent osoby niepełnosprawnej - pracę za granicą            

 - gruntowne przygotowanie do egzaminu zawodowego (mamy najwyższą zdawalność egzaminów zawodowych w województwie zachodniopomorskim)

Nawet
 100% zdawalności
O nas

 
 
 
Szczególnie  polecamy   Waszej  uwadze:
 
bezpłatne kształcenie 
w liceum  
dla dorosłych
  
 kursy terapii:              
 
kursy odbywają się w formach: zaocznej lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nabór ciągły)
 
 kursy             
 do wyboru:
kursy odbywają się w formach: zaocznej i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (samokształcenia) - nabór ciągły
Kursantom wystawiamy dodatkowe zaświadczenia        w języku niemieckim, bądź angielskim. 

 
 
kursy i szkolenia dla terapeutów
 
 
 
 
dla pracodawców - program bonus - szkol swoich pracowników i zarabiaj na tym

 
  
 
 Miło jest nam  zakomunikować, że  wychodząc naprzeciw  Państwa sugestiom                 i uwagom uruchomiliśmy 
e-platformę edukacyjną.
 

 Obecnie w ramach               

 e-learningu proponujemy  Państwu udział w e-kursach.


 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

 http://optima.szkola.pl/claro

 

platforma edukacyjna

http://optima.szkola.pl/platformamoodle

 

platforma edukacyjna