Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.


                                                                                              Kursy opiekuna w żłobku   
 
 

Wybierz  kurs  on-line  (przez  internet)  dla  siebie:

 

  
      Wszystko na temat:

     kursów  opiekuna  w  żłobku:
 

 
 
 
 
 
 
 
      odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
    
 

Kształć się za darmo.

Pracujesz?

Skorzystaj ze 100% dofinansowania kursów i szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Szczegółowe informacje uzyskasz w lokalnym urzędzie pracy.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki czemu każdy pracujący Kursant może skorzystać ze 100% dofinansowania kursu podwyższającego jego kwalifikacje zawodowe.
Jesteś osobą bezrobotną?

Skorzystaj z dofinansowania z Urzędu Pracy.

Każda osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscyluje w granicach od 1000 zł do 8000 zł, dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów.

Jeśli ktoś  nie pracuje i jest zarejestrowany lub może zarejestrować się w Urzędzie Pracy, może skorzystać ze szkolenia i uzyskać potrzebne mu kwalifikacje do pracy.

O dofinansowaniu szkoleń można poczytać na stronach lokalnych urzędów pracy, bądź bezpośrednio zapytać doradcę zawodowego lub pośrednika pracy bezpośrednio w urzędzie pracy.

 

  
     
        Wszystko na temat:

     kursów  opiekuna  w  żłobku:

         odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line).

         Posiadamy zgodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie kursów opiekuna w żłobku, 

         także w formie on-line.

         patrz - zgoda ministerstwa 

         Każdy Kursant kończący u nas jeden z kursów opiekuna otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  na druku 

         Ministerstwa Edukacji Narodowej według wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
   
Czas trwania szkolenia: 280h      Cena:  890,00 zł - 960,00 zł
     Czas trwania kursu: 160h      Cena:  860,00 zł - 800,00 zł  

Czas trwania kursu: 80h      Cena:  660,00 zł - 600,00 zł

 
 

 
 

      Czas trwania kursu: 40h      Cena:  460,00 zł - 400,00 zł


 
    30h  kurs  dziennej  opiekunki 

dziecięcej  (niani)
  

                         Czas trwania kursu: 30h      Cena:  300,00 zł 

 
 
 
 
Dołącz do setek zadowolonych Kursantek.

Z nami kursy opiekuna w żłobku: tanio, szybko i bezstresowo.
 

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy